Kontaktutvalegt / Medlemmer

Hver fylkeskommunene er representert med tre medlemmer i kontaktutvalget.

Akershus

Fylkesordfører Anette Solli (H) – nestleder
Fylkestingsmedlem Tonje Brenna (Ap)
Fylkesrådmann Tron Bamrud

Buskerud

Fylkesordfører Roger Ryberg (AP) – leder
Fylkestingsmedlem Rune Kjølstad (H)
Fylkesrådmann Georg Smedhus

Hedmark

Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen (AP)
Fylkestingsmedlem Rune Øygarden (H)
Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg

Oppland

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen (AP)
Fylkestingsmedlem Kari Anne Jønnes (H)
Ass. fylkesrådmann Hjalmar Nørstebø-Solbjør

Oslo

Byrådsleder Raymond Johansen (AP)
Eirik Lae Solberg (H)
Fagdirektør Nils Holm

Telemark

Fylkesordfører Sven Tore Løkslid (AP)
Fylkestingsmedlem Gunn Marit Helgesen (H)
Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen

Vestfold

Fylkesordfører Rune Hogsnes (H)
Fylkestingsmedlem Arve Høiberg (AP)
Fylkesrådmann Egil Johansen

Østfold

Fylkesordfører Ole Haabeth (A)
Fylkestingsmedlem Simen Nord (H)
Fylkesdirektør Odd Roald Andreassen

Vararepresentanter:

Akershus

Fylkesvaraordfører Lars Salvesen (KRF)
Fylkestingsmedlem Torunn Skottevik (Ap)

Buskerud

Fylkesvaraordfører Olav Skinnes (SP)
Fylkestingsmedlem Sandra Bruflot (H)

Hedmark

Nestleder fylkesrådet Aasa Gjestvang (SP)
Fylkestingsmedlem Per Roar Bredvold (Frp)
Ass. fylkesdirektør Sigurd Skage

Oppland

1. Fylkesvaraordfører Ivar Odnes (SP)
2. Anne- Marte Kolbjørnhus (AP)
1. Olaf Nils Diserud (Frp)
2. Halvard Klevmark (MdG)
Fylkesrådmann Rasmus Olav Vigrestad

Oslo

Lan Marie Nguyen Berg (MPG)
Øystein Sundelin (H)
Kommunaldirektør Eivind Tandberg

Telemark

Fylkesvaraordfører Hans Edvard Askjer (KRF)
Fylkestingsmedl.Knut Morten Johansen (FrP)

Vestfold

Fylkesvaraordfører Kåre Pettersen (V)
Fylkestingsmedlem Liselotte Aune Lee (AP)
Direktør Øyvind Sørensen

Østfold

Fylkesvaraordfører Siv Henriette Jacobsen (AP)
Fylkestingsmedlem Håvard Jensen (Frp)
Fylkesdirektør Håkon Johnsen