Kontaktutvalget

Østlandssamarbeidets øverste organ

Kontaktutvalget behandler alle prinsipielle spørsmål innen Østlandssamarbeidet og spørsmål av politisk karakter. Gjennom vedtak i kontaktutvalget kan Østlandssamarbeidet fremme felles anbefalinger til politisk behandling i de åtte fylkeskommunene og sette i gang konkrete prosjekter i Østlandssamarbeidets regi.

Hver fylkeskommunene er representert med tre medlemmer i kontaktutvalget:

  • Felles påvirkning av eksterne beslutningsorganer.

  • Utnytte stordriftsfordeler og jobbe mer rasjonelt gjennom felles prosjekt- og utviklingsarbeider.

Kontaktutvalgets ledelse

I kontaktutvalgets konstituerende møte 19. november 2015 ble fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) fra Buskerud fylkeskommune valgt til leder for inneværende valgperiode. Som nestleder ble valgt fylkesordfører Anette Solli (H) fra Akershus fylkeskommune.


Se alle medlemmer
Roger Ryberg
Roger RybergBuskerud Fylkeskommune
Leder
Anette M. Solli
Anette M. SolliAkershus Fylkeskommune
Nestleder