Loading...
Orienteringer 2017-02-13T20:22:04+00:00

Orienteringer

Gjennomgående billettering – økonomiske beregninger

Som grunnlag for diskusjon mellom fylkeskommunene, har Østlandssamarbeidet fått gjort økonomiske beregninger av virkninger av like alderskategorier og rabattsatser ved samordning av billettsystemene.

Samordnet billettering – økonomiske beregninger

KVU for kryssing av Oslofjorden – orientering i møte 30.01.2015

Anders Jordbakke fra Statens vegvesen orienterte om KVU-en.

KVU kryssing Oslofjorden

NTP 2018-2027 – orientering i møte 19.09.2014

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen og leder av NTP-sekretariatet,Jan Fredrik Lund, orienterte om arbeidet med kommende NTP.

Lund og Moe Gustavsen – NTP 2018-2027

Kunnskap og kompetanse for klimavennlig og attraktiv byutvikling

Prosjektet igansettes i 2014, med Vedfold fylkeskommune som prosjektleder og TØI som utførende instans.

Klimavennlig og attraktiv byutvikling

Orienteringer i møte 24. januar 2014

I møtet ble det gitt to presentasjoner av eksterne innledere:

  1. Om samfunnsanalyse av godstransport
    v/ Else-Marie Marskar, Statens vegvesen
  2. Om KVU for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo
    v/ Hedda Klemetzen, kommunikasjonsrådgiver KVU Oslo-Navet

Samfunnanalyse av godstransport
KVU for Oslo-Navet

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2023 – høringsutkast

Terje S. Vegem fra Jernbaneverket gav i møte 20. september 2013 en orientering om de mest sentrale elementer i handlingsprogrammet – med fokus på Østlandet.

Jernbaneverkets handlingsprogram 2013-2023

Orientering og presentasjoner i møte 26. april 2013

I møtet ble det gitt en orientering fra rapporten “Mernytte av Østfildbanen”.

COWI Rapport Østfoldbanen

I samme møte ble det gitt tre presentasjoner om knutepunktsutvikling:

– Magne Flø – om knutepunktsutvikling i Oppland
– Kari Ottestad – om Østfold fylkeskommunes arbeid med knutepunkter
– Terje Pettersen – om knutepunktsutvikling i Moss

Knutepunktsutvikling i Oppland
Østfold fylkeskommune og arbeidet med knutepunkter
Knutepunktsutvikling i Moss

Presentasjoner og orienteringer i møte 1. februar 2013

Nedenfor følger presentasjon gitt av Tom Ingulstad, konserndirektør NSB Persontog.
Videre presentasjon fra Erling Sæther, direktør næringspolitikk i NHO Logistikk og Transport

Også rapporten om innspill til nærskipsfartstrategi og rapporten “Hurtig, punktlig og miljøvennlig” – om tiltak for å styrke godstogets konkurransekraft, kan lastes ned.

NSB_Oftere raskere Østlandet
Sæther_mer gods på sjø og bane
Strategi for norsk nærskipsfart
Hurtig punktlig og miljvennlig – Tiltak for styrke godstogets konkurransekraft

Anbefaling om regionale bompengeselskaper

Vegdirektoratets rapport, datert 5. september 2012, med anbafaling om regionale bompengeselskaper, samt direktoratets høringsbrev av 10. desember 2012 kan leses nedenfor. Samferdselsdepartementet har senere forlenget høringsfristen til 8. mars 2013.

Høringsbrev om regionale bomselskap
Anbefaling om regionale bompengeselskaper 2012

EUs hvitbok om samferdsel

Avd. direktør Kjell Rosanoff i Samferdselsdepartementet holdt en orientering om EUs nye hvitbok om samferdsel i møte i fagpolitisk utvalg for samferdsel 18. mai. Rosanoffs presentasjon finnes nedenfor.

EUs hvitbok om samferdsel

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.