Fagpolitisk utvalg samferdsel 2015-2019

Akershus

Solveig Schytz (V), Hovedutvalgsleder
Kristin Antun (MdG), Fylkestingsmedlem

Buskerud

Olav Skinnes (SP), Fylkesvaraordfører
Dag Fjeld Edvardsen (H). Fylkestingsmedlem.  (Har erstattet Terje Vegard Kopperud (H)

Hedmark

Anne Karin Torp Adolfsen (AP), Fylkesråd
Helge Thomassen (PP), Fylkestingsmedlem

Oppland

Anne Elisabeth Thoresen (AP), Fylkestingskomiteleder
Øystein Andreassen (Frp), Fylkestingsmedlem

Oslo

Lan Marie Nguyen Berg (MdG), Byråd for samferdsel

Telemark

Knut Duesund (KrF), Hovedutvalgsleder
Gry Anette Rekanes Amundsen (Frp), Fylkestingsmedlem

Vestfold

Hans Hilding Hønsvall (KrF), Hovedutvalgsleder
Morten Istre (AP), Fylkestingsmedlem

Østfold

Olav Moe (KrF), Komitéleder
Gretha Kant (H), Fylkestingsmedlem