Loading...
Mandat 2017-01-29T15:27:08+00:00

Mandat

Felles mandat for fagpolitiske utvalg innen Østlandssamarbeidet

Målsettingen med fagpolitiske utvalg innen Østlandssamarbeidet er å oppnå bredere politisk deltakelse, sterkere involvering i arbeidet og mer kraft i de valgte fokusområdene.

Kontaktutvalget beslutter hvor mange fagpolitiske utvalg Østlandssamarbeidet skal ha.

De fagpolitiske utvalgene skal være fora for informasjons- og erfaringsutveksling mellom fylkeskommunene, for samordning av synspunkter og for oppfølging av Østlandssamarbeidets aktivitetsprogram innen sine respektive arbeidsområder. Utvalgene kan på eget initiativ ta opp andre arbeidsoppgaver, men må ha aksept fra kontaktutvalget om nye oppgaver krever vesentlig økt ressurstilgang fra fylkeskommunene. Utvalgene forutsettes å kunne føre dialog med offentlige myndigheter og andre aktuelle samarbeidspartnere.

Internasjonalt fagpolitisk utvalg skal følge med på viktige politikkområder i Europa og påvirke og fremme fylkeskommunenes og Østlandssamarbeidets interesser på prioriterte områder.

De fagpolitiske utvalgene har et informasjons- og rapporteringsansvar i forhold til kontaktutvalget. Utvalgets medlemmer forventes å ta et tilsvarende ansvar i forhold til egen fylkeskommune.

Det forutsettes gjensidig dialog mellom de fagpolitiske utvalgene ved tilgrensende arbeidsområder.

De fagpolitiske utvalgene innstiller til kontaktutvalget innen sine arbeidsområder. Innstillingene skal så langt mulig fremmes så tidlig at utvalget av “fylkesrådmenn” har mulighet til å gi kommentarer til innstillingene før behandlingen i kontaktutvalget. Uttalelser på vegne av Østlandssamarbeidet skal normalt fremmes gjennom kontaktutvalget. Etter klarsignal fra kontaktutvalgets leder kan de fagpolitiske utvalgene likevel avgi uttalelser innen fagspesifikke områder.

Fylkeskommunene anbefales å oppnevne to medlemmer til hvert fagpolitisk utvalg; dvs. medlem både fra posisjon og opposisjon. Det er likevel opp til den enkelte fylkeskommune å beslutte om den ønsker å delta i et fagpolitisk utvalg, og om den vil delta med ett eller to medlemmer.

Medlemmer til fagpolitiske utvalg bør gjerne komme fra tilsvarende hovedutvalg i fylkeskommunen. Fylkeskommunale representanter med styreverv i europeiske organisasjoner bør gjerne velges til medlemmer i Østlandssamarbeidets internasjonale fagpolitiske utvalg.

Kontaktutvalget utpeker leder og nestleder i de fagpolitiske utvalgene.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.