Fagpolitisk utvalg samferdsel

Fagpolitisk utvalg samferdsel skal bidra til at Østlandssamarbeidet oppnår bredere politisk deltakelse, sterkere involvering i arbeidet og mer kraft i fokusområdet samferdsel.

Som andre fagpolitiske utvalg skal utvalget for samferdsel være et forum for informasjons- og erfaringsutveksling mellom fylkeskommunene og for oppfølging av Østlandssamarbeidets aktivitetsprogram. Utvalget kan på eget initiativ ta opp andre arbeidsoppgaver, men må ha aksept fra kontaktutvalget om nye oppgaver krever vesentlig økt ressurstilgang fra fylkeskommunene.

Som leder i fagpolitisk utvalg for samferdsel 2015-2019 er valgt Olav Moe (KrF) fra Østfold fylkeskommune. Som nestleder er valgt Lan Marie Nguyen Berg (MdG) fra Oslo.