Loading...
TT-gruppe 2017-02-14T18:07:43+00:00

TT-gruppe

Arbeidsgruppe for felles TT-ordning

Nedenfor finnes møtereferater og rapporter utarbeidet av arbeidsgruppe for felles TT-ordning i perioden 2009-2012.

Utgangspunktet var en anmodning fra Akershus fylkeskommune hvor Østlandssamarbeidet ble bedt om å se på muligheter for felles TT-ordning/bruk innenfor Østlandssamarbeidets geografiske virkeområde.

Kontaktutvalget vedtok 6. mars 2009 at fylkeskommuner som ønsker å delta i et arbeid for harmonisering av regelverk og administrativ praksis, bes om å delta i en administrativ arbeidsgruppe.


Samordning av bestillings- og TT-transport

Evaluering av Samferdselsdepartementets prøveprosjekt – forløpige resultater.

Foreløpig evaluering SDs prøveprosjekt

Presentasjon i møte 23. mai 2012

Presentasjon av TT-prosjekt i Østfold

Presentasjoner i møte 7. desember 2011

Presentasjon av nytt TT-reglement for Oppland (Skjalg-Ove Wigenstad) og ny TT-forskrift i Hedmark (Kåre Chatrick Østlie).

Nytt TT-reglement Oppland 2011-12-07
TT-forskrift Hedmark – utkast 2011-12-07

Presentasjoner og rapporter fra møte 19. mai 2010

Info-brosjyre fra Flexitransport i Oslo og orientering om Fleksiskyss i Gausdal.

Flexitransport i Oslo
Wigenstad_Flexiskyss i Gausdal

Rapport om transport for bevegelseshemmede

En arbeidsgruppe med representanter fra fire fylkeskommuner (Akershus, Buskerud, Oppland og Østfold) laget ved årsskiftet 2008/2009 et notat om dagens praksis for TT-transport i disse fylkeskommunene: målgrupper, likheter og ulikheter i regelverket.

15767.Rapport-09-01-28-doc.

Arbeidsgruppe – referater

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.