Samordning av billettsystemene

En adminstrativ arbeidsgruppe med representanter fra fylkeskommunenes kollektivselskaper, NSB AS, Interoperabilitetstjenester AS og NHO Transport følger utviklingen innen Østlandsfylkene med sikte på å kunne etablere et helhetlig billettsystem for hele landsdelen.
Takstsystemene på Østlandet

Vedlagte oversikt viser noen egenskaper for billettsystemene i de åtte Østlandsfylkene.