Medlemmer

Tom Granquist (leder)

Akershus fylkeskommune
Schweigaards gt. 4
0185 OSLO
Tlf. +47 22 05 56 24
tom.granquist@akershus-fk.no

Gro Ryghseter Solberg

Buskerud fylkeskommune
Postboks 3563
3007 DRAMMEN
Tlf. +47 32 80 87 24
Gro-Ryghseter.Solberg@bfk.no

Per Olav Bakken

Hedmark fylkeskommune
Postboks 4404 Bedriftssenteret
2325 HAMAR
Tlf. +47 909 36 063
per.olav.bakken@hedmark.org

Magne Flø

Oppland fylkeskommune
Postboks 988
2626 LILLEHAMMER
Tlf. +47 61 28 93
magne.flo@oppland.org

Hilde Terese Hamre

Oslo kommune
Rådhuset
0037 OSLO
Tlf. +47 480 37 255
hildeterese.hamre@byr.oslo.kommune.no

Anne-Gro Ahnstrøm

Telemark fylkeskommune
Postboks 2844
3702 SKIEN
Tlf. +47 917 38 863
anne-gro.ahnstrom@t-fk.no

Siv Tørudbakken (nestleder)

Vestfold fylkeskommune
Svend Foyns gt.9
3126 TØNSBERG
Tlf. +47 33 34 41 04
sivt@vfk.no

Jostein Haug

Østfold fylkeskommune
Pb 220
1702 SARPSBORG
Tlf. +47 69 11 75 32
joshau1@ostfoldfk.no