Loading...
Administrativ gruppe 2017-02-14T16:53:12+00:00

Administrativ gruppe

Østlandssamarbeidet har siden etableringen i 1993 hatt en administrativ nettverksgruppe for samferdsel. Denne gruppa består av en administrativ representant fra hver av fylkeskommunenes samferdselsadministrasjon.

I tillegg er de administrative lederne av fylkeskommunenes administrasjonsselskaper for kollektivtrafikk invitert til å delta i gruppas møter.

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Nedenfor følger presentasjon av status i arbeidet pr. 15.10.2014.
Markussen status godsanalysen

Arbeidsseminar Godstransport 29. april 2014

Presentasjoner i seminaret:
Johansen_innledning arbeidsseminar
Haram_GodsFergen
Egede-Nissen_Gods på jernbane
Marskar_Godsanalysen
Presttun_terminalstruktur
Bruun-Lie_Oslo Havn

Henvisning til noen rapporter som beskriver noen lokale og regionale prosjekter på Østlandet:

Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen
Vestby godsterminal og innlandshavn
Gods som krysser grenser_Gardermoen næringspark
Skandinaviakrysset_kortversjon
Røros- og Solørbanen_rapport elektrifisering
Utvikling av Røros- og Solørbanen_rapport sept 2012
Oslo-havneplan 2013-2030
Intermodal godstransport i Telemark og Vestfold_forslag til planprogram
Godstransporter Svinesund Ramböll 2013-08-21
Gränsöverskridande gods_förstudie
Grønne tranportkorridorer Status februar 2014

Planarbeidet for InterCity-utbyggingen

Lise Backer fra Jernbaneverket orienterte samferdselsgruppa om planarbeidet for InterCity-utbyggingen i gruppas møte 16. januar 2014.

InterCity-utbyggingen_planprosess

Ladeinfrastruktur for elbiler

Therese Håkonsen Karlseng orienterte i samferdselsgruppas møte 19. mars 2013 om felles utredning som Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold fylkeskommuner fikk utført i 2012.

Orientering ladeinfrastrukturutredning

Kapasitetsutfordringer i Oslo-området

Arne Stølan fra Jernbaneverket orienterte om NTP-utredningen “Langsiktige kapasitetsutfordringer i Oslo-området”i samferdselsgrupppas møte 29. april 2011.

Stølan_langsiktige utfordringer

Statistikk – orientering fra SSB

Jan Monsrud og Asbjørn Wethal orienterte om KOSTRA Samferdsel og inviterte Østlandssamarbeidet til innspill og oppfølging i møte 1. oktober 2009.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.