Loading...
Samferdsel 2017-02-13T19:45:39+00:00

Samferdsel

Samferdsel er ett av hovedinnsatsområdene for Østlandssamarbeidet. Kontaktutvalget vedtok i 2008 å etablere et eget fagpolitisk utvalg for samferdsel. Leder av utvalget er Olav Moe (Kr.F/Østfold) for perioden 2015-2019. Oversikt over utvalgets medlemmer finner du her.

Østlandssamarbeidet har siden etableringen i 1993 hatt en administrativ nettverksgruppe for samferdsel. Denne gruppa består av fylkeskommunenes administrative ledere innenfor samferdselssektoren. I tillegg er de administrative lederne av fylkeskommunenes administrasjonsselskaper for kollektivtrafikk invitert til å delta i gruppas møter.

Revidert Østlandspakke – innspill til NTP 2018-2029

Kontaktutvalget sluttbehandlet revidert Østlandspakke i møte 5. juni 2015, etter at utkast til dokument hadde vært på høring i fylkeskommunene siden mars 2015. Ingen av høringsuttalelsen gikk imot kontaktutvalgets foreløpige vedtak fra 6. mars 2015, som dermed også ble det endelige vedtaket – angitt på side 6-7 i etterfølgende dokument.

Les mer…

Intercity-Konferansen 2014 – Presentasjoner

Nedenfor finnes presentasjonene på InterCity-konferansen 27. oktober – i samme rekkefølge som framført på konferansen.

Plankonferanse for InterCity-utbyggingen 9. november 2012

Nedenfor finnes program for konferansen, deltakerliste og presentasjoner på konferansen.

InterCity-triangelet

InterCity-triangelet kan stå klart i 2023, hvis Stortinget vil

Det er enighet på Stortinget om å fullføre InterCity-triangelet – bygge ferdig jernbanen med dobbeltspor mellom Oslo og Halden, Skien og Lillehammer – en eller annen gang. Men det mangler grønt lys for rask gjennomføring. DU kan være med å påvirke politikerne til å fatte det nødvendige vedtaket.
– Det må satses mer på kollektivtransport, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Les mer i vedlagte magasin – fakta om InterCity-triangelet og mulighetene som åpner seg når det blir fullt utbygget.

Langsiktig og forutsigbar finansiering av kollektivtrafikken

Østlandssamarbeidet arrangerte 29. mars 2012 politisk dialogmøte om langsiktig og forutsigbar finansiering av kollektivtrafikken. Nedenfor finnes lenke til felles uttalelse som ble vedtatt på møtet, innleggene som ble holdt og et arbeidsnotat utsendt som innspill til den politiske diskusjonen.

Ny bussterminal ved Oslo S – sentrale utredninger

To sentrale utredninger av betydning for eventuell lokalisering av ny bussterminal ved Oslo S er avsluttet våren 2010:

  1. Ruterrapport 2010: Ny bussterminal ved Oslo S. Plassering og utforming
  2. Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten: Oslo S – områdeprogram

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.