Tiltakspakke konkurransekraft

Konferanse mellomstore byer 4. mai 2016

Her er presentasjonene fra dialogkonferansen 4. mai om de mellomstore byene:

Dialogkonferanse Smart Spesialisering

Øslandssamarbeidet gjennomførte en vellykket dialogkonferanse tirsdag 12. januar 2016 om Smart Spesialisering. Ca 90 personer fra fylkeskommuner, næringsliv, virkemiddelapparat og instituttsektoren deltok. Statssekretær Paul Chaffey fra KMD holdt innledningsseminaret. Disse presentasjonene ble holdt på seminaret:

Oxord Research vil legge frem en rapport fra forprosjektet. Etter at denne er godkjent av styringsgruppen vil også denne bli gjort tilgjengelig på denne nettsiden.

Arbeidsseminar regionale utviklingstrekk 13. mai 2014

Dire presentasjoner gitt i arbeidsseminaret: