Regionreformen – viktig tema for Østlandssamarbeidet

Østlandssamarbeidet (ØS) har i 2015 og 2016 bistått fylkeskommunene på Østlandet i deres arbeid med regionreformen. Nedenfor har vi samlet:

  • de politiske uttalelsene fra ØS om regionreformen

  • utredninger/rapporter fra adm. arbeidsgruppe i ØS

  • utredning fra internasjonal adm gruppe

  • kronikker som er skrevet om regionreformen

  • oversikt over referansedokumenter fra Regjering og Stortnig.

Politiske uttalelser fra fylkeskommunene/Østlandssamarbeidet:

Utredninger/rapporter:

Kronikker fra politikere i fylkeskommunene:

Viktige referansedokumenter fra Regjering og Storting: