Loading...
Regional analyse 2017-02-13T18:32:52+00:00

Regional analyse og scenarier for Østlandet

For å etablere en felles plattform og dermed et felles plangrunnlag, gjennomførte fylkeskommunene i perioden 1998-99 en felles regional analyse for Østlandet. Analysen ble gjennomført som en SWOT-analyse (SWOT: Strength, Weakness, Opportunities, Threats), dvs en analyse av styrker og svakheter (dagens situasjon), samt muligheter og trusler (framtiden).

Analysen ble gjennomført ved felles arbeid i de åtte fylkeskommunene, ved innspill fra faggruppene innen Østlandssamarbeidet og fra et eget prosjektforum. Følgende tema ble analysert:

  • Befolkningsutvikling

  • Næringsliv og sysselsetting

  • Utdanning og kompetanse

  • Samferdsel og IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi)

  • Miljø

Som et supplement til SWOT-analysen ble Østlandsforskning engasjert for å lage to scenarier (mulige framtidsbilder) for utviklingen på Østlandet:

  • Et trendbasert scenario, som viser at hovedstadsområdets dominerende posisjon i landsdelen forsterkes

  • Et alternativt scenario, med en flerkjernet byutvikling på Østlandet

  • Les mer om den regionale analysen og scenariene i vedlegg.

  • Østlandets framtid scenarier

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.