Loading...
Regional utvikling 2016-12-18T22:53:14+00:00

Regional utvikling

Fylkeskommunene på Østlandet laget i perioden 1998-99 en felles regionalpolitisk plattform – basert på en regional analyse for Østlandet. Et felles handlingsprogram for å fremme ønsket utvikling på Østlandet ble vedtatt av kontaktutvalget 20. august 1999.

Fylkeskommunene ble enige om følgende hovedmål og strategi for utviklingen på Østlandet:

  • Å videreutvikle Østlandet som en konkurransedyktig region i Europa

  • Å sikre en balansert og bærekraftig utvikling innen regionen gjennom utvikling av flerkjernestruktur. Dette vil minske presset på hovedstadsområdet (Oslo og Akershus) og styrke resten av regionen.

De sju fylkeskommunene og Oslo kommune sa seg gjennom politisk behandling enig i de mål og den strategi som ble anbefalt av Østlandssamarbeidet. Hovedinnsatsen for gjennomføring av de regionalpolitiske målene ble forutsatt å skje i hver enkelt fylkeskommune, ved at fylkeskommunene skulle ta utgangspunkt i disse målformuleringene i sitt eget planarbeid.

Gjennomføring av hovedstrategien om en flerkjernet utvikling på Østlandet krever at fylkeskommunene hver for seg og i fellesskap styrker samarbeidet med kommunene og med statlige myndigheter på regionalt nivå.

Regjeringen har gitt tilslutning til Østlandssamarbeidets målsettinger om utvikling av byer i flerkjernestruktur ved behandlingen av flere fylkesplaner.
I tillegg til det hver fylkeskommune skulle gjøre for å gjennomføre målsettingene, ga fylkeskommunene også sin tilslutning til et felles handlingsprogram i regi av Østlandssamarbeidet.

Etter at et felles handlingsprogram ble vedtatt, er det utviklet flere nye samarbeidsorganer på Østlandet. Dette har også medført endringer i fokus for Østlandssamarbeidets innsats, som de senere år har vært konsentrert om:

Kultur inngår i for tiden i Østlandssamarbeidets regionale utviklingsarbeid. Kontaktutvalget vedtok i juni 2010 å opprette en ad hoc kulturgruppe innenfor rammen av Østlandssamarbeidet. Hovedoppgavene for gruppa er å følge opp Østlandsutstillingen, samarbeidet med Schleswig-Holstein innenfor kulturområdet og kulturdelen ved BSSSCs årkonferanse på Lillestrøm i 2012.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.