Loading...
Voksenopplæring 2017-10-16T12:20:37+00:00

Voksenopplæring

Voksenopplæringsgruppa har utformet notat til kompetansegruppa om oppfølging av problemstillinger innen vgo for voksne

VO Østland- referat 2017-09-12

Møte bl.a. med orientering fra arbeidsgruppe om rapportering, statistikk  og orientering fra Østfold om fagopplæring for voksne innvandrere

VO Østland- referat 2017-05-30

Pilotprosjekt i realkompetansevurdering for Østlandsfylkene,  ved Utdanningsdirektoratet og Høgskolen Oslo – Akershus

VO Østland- møteref 2017-02-14

Møte 06.12.2016 med drøfting av ulike utfordringer innen VO

VO Østland- referat 2017-09-12

Møte med drøftinger bl.a. om sak om fritak for fellesfag

Møtereferat fra voksenopplæringsgruppa 14.09.2016

Fellesmøte for voksenopplæringsgruppa og fagopplæringsgruppa 15.06.2016 med tema statlige meldinger

KD orienterte om voksenopplæringsmelding og egne fylkeskommunale krefter om gjennomgang av yrkesfagstrukturen, integreringsmelding og NOU om karriereveiledning.

Østland referat fellesmøte fagopplæring – VO juni 2016
KD presentasjon for østlandsfylkeskommunene 2016-06-15
HJE presentasjon for fagoppl og VO 2016-06-15
BFK presentasjon integreringsmelding 2016-06-15
TFK presentasjon karriereveiledning 2015-06-15

Voksenopplæringsgruppa møttes i Telemark 07.06.2016

Besøk til Bamble vgs avdeling Croftholmen for orienteringer om modulbasert vgo for voksne

VO Østlandssamarbeidet – referat 2016-06-07 Telemark
Croftholmen – presentasjon for VO-gruppa juni 2016
Skien vgs Prosjekt GENS for minoritetsspråklige – VO-gruppa juni 2016

Møte 09.02.2016

Referat

Møte 24.11.2015

Referat

Møte hos Oslo Vo Sinsen 28.04.2015

Referat

Februarmøte 2015

Referat

Desembermøte 2014

Referat

Møte september 2014

Referat
Innkalling

Møte i voksenopplæringsgruppa 08.04.2014

Referat

Møte i voksenopplæringsgruppa 12.02.2014

Referat

Møte i voksenopplæringsgruppa 14.11.2013

Referat

Vestfold tar over ledervervet i 2014, etter Buskerud. Neste møte er fastsatt til 12.02.2014.

Møte i VO-gruppa og fra fellesmøte med fag- og yrkesopplæringsgruppa 20.06.2013

Juni-møte ble gjennomført som et kort formøte for voksenopplæringsgruppa, før fellesmøte om voksenopplæring og fagopplæring, der direktør for VOX, Jan Ellertsen innledet.

Referat
Vox ved Ellertsen – Østlandssamarbeidet 2013-06-20
Østland referat fellesmøte VO + fagopplæring 2013-06-20

Møte i voksenopplæringsgruppa 05.03.2013

Referat

Møte i voksenopplærinsgruppa 13.12.2012

Referat

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.