Spesialundervisning

Møte 27.05.2016

Referat

Møte 22.01.2016

Referat
Innkalling

Møte 05.11.2015

Referat
Innkalling

Møte 08.05.2015

Referat

Møte 24. februar 2015

Referat

Møte 16. januar 2015

Referat

Møte 31. oktober 2014

Referat
Møtedatoer i vårhalvåret 2015 er fastsatt til 16. januar og 8.mai.
Innkalling

Møte i nettverksgruppa 08.05.2014

Referat

Møte i nettverksgruppa 23.01.2014

Referat

Møte i spesialundervisningsgruppa (institusjon m.v.) 1.11.2013

Referat

Nytt fra Utdanningsdirektoratet presentert ved landskonferansen i Skien, september 2013

Landskonferansen for spesialundervisning UDIR 2013 Skien

Landssamling i spesialpedagogikk for fylkeskommunale koordinatorer arrangeres av TFK

Telemark fylkeskommune arrangerer 11.-12-09.2013 på vegne av Østlandssamarbeidet landssamling for saksbehandlere innen spesialpedagogikk / opplæring for institusjonsbeboere. Samlingen finner sted i Skien, med bl.a. erfaringsdeling samt foredrag ved Utdanningsdirektoratet om ny inntaksforskrift og deltakere kan ventes fra alle fylkeskommunene. Disse fordeler seg på en nettverksgruppe i Østlandssamarbeidet og tilsvarende gruppe i hhv sør-vest-regionen og region nord.

Program for landssamling i spesialpedagogikk 11-12 sept 2013

Møte i gruppe for spesialundervisning (institusjon m.v.) 19.04.2013

Referat

Møte i spesialundervisning m.v. 23.01.2013

Referat

Møte i gruppe for spesialundervisning m.v. 11.09.2012

Referat