Loading...
Oppfølgingstjenesten 2017-11-14T16:25:45+00:00

 

Oppfølgingstjenesten

Referat fra årets siste møte, der Mariann Aas, Østfold ble valgt som leder for 2018 – 2019

Østland OT ref november 2017

4.inspirasjonskonferanse gjenomført for ansatte i oppfølgingstjenesten

Nettverksgruppe for oppfølgingstjenesten og Akershus fylkeskommune arrangerte medarbeidersamling for inspirasjon og kunnskap, 26.-27.09.2017 i Asker. Dette var fjerde gang OT-ansatte i 7 fylkeskommuner ble invitert til slik konferanse, og nå etterspørres møteplassen av ansatte i OT. Første dag bestod i erfaringsdeling: “dette har vi fått til”. Andre dag gav tre forskere ny kunnskap fra forskning innen ulike områder.

ostsam inspirasjonssamling 2017

Riksrevisjonens rapport følges opp i Kunnskapsdepartementet. Ekspertgruppe oppnevnt med fire deltakere fra Østlandet – tre av disse fra ØS-gruppe for oppfølgingstjenesten

Østland OT referat mai 2017

Møte med KS-medarbeidere i FFUs kvalitetsnettverk

 Østland OT – FFUs FKK ref mars 2017

Referat fra møte 14.03.2017

Østland OT referat mars 2017

 Helhetlig kullansvar og ny østlandssamling drøftet i januarmøte

Østland OT referat januar 2017

[/fusion_text]

Statusrapport til kompetansegruppa ved årsskiftet 2016 / 2017

ØS status 2016 OT

Helhetlig oppfølging og fleksible løsninger i vgo viktig for ungdom som OT følger opp

Gruppa for oppfølgingstjenesten for unge utenfor skole eller arbeidsliv drøftet ansvar og utfordringer med bakgrunn i Riksrevisjonsrapport

Østland OT-PBG referat okt 2016

Riksrevisjonens rapport om oppfølgingstjenesten var tema i vårmøtet 2016.

Riksrevisjonens rapport vil bli behandlet i Stortinget høsten 2016. Prosjektansvarlig i Riksrevisjonen presenterte rapporten.

Riksrevisjonen – oppfølging ungdom – presentasjon 2016-04-28

I plakatform er Riksrevisjonens rapport slik:

Plakat – Riksrevisjonen 2016 – oppfølgingstjenesten

Møte om oppfølgingstjenesten og Program for bedre gjennomføring 15.-16.02.2016

ØSTLAND – OT-PBG referat febr 2016

Inspirasjonskonferanse: Samarbeid for ungdommen

Nettverksgruppe for oppfølgingstjenesten og ØFK arrangerte medarbeidersamling for kunnskap og inspirasjon i Sarpsborg 16.-17.09.2015. Tema var bl.a. Riksrevisjonens undersøkelse, foredrag om kulturforskjeller i samfunnet og blant generasjonene og eksempler fra opplæringstjeneste i praksis, samt gruppearbeid.

ostsam – oppfølgingstjenesten samling 2015

Ansatte i Oppfølgingstjenesten og nettverkskoordinatorer PBG drar til Sarpsborg 16-17.09.15

Nettverksgruppa og Østfold fk arrangerer samling for ca 100 deltakere i oppfølgingstjenesten og Program for bedre gjennomføring. Hovedtema er “Samarbeid for ungdommen”.

INSPIRASJONSSAMLING FOR OPPFØLGINGSTJENESTEN 2015

Drøfting på overordna nivå om framtidig oppfølgingstjeneste

Gruppe for OT (oppfølgingstjenesten) og PBG (Program for bedre gjennomføring) drøfta oppfølgingstjenesten ut fra forskrift og “dagens landskap” i møte 28.08.205, og har 04.09.2015 sendt over notat til fylkesopplæringssjefene (kompetansegruppa).

ØSTLAND – OT-PBG endelig ref aug 2015

Ny Giv etterfulgt av Program for Bedre Gjennomføring i vgo

Kunnskapsdepartementet (KD) arrangerte oppstartkonferanse for PBG oktober 2013. I Østlandssamarbeidet arbeider nettverksgruppa for oppfølgingstjenesten i samarbeid med fylkeskommunale koordinatorer (el.l) for PBG. KD sin målsetting for PBG og nytt mandat for gruppa kan leses her:

Program for Bedre Gjennomføring i vgo
ØSTLAND mandat OT-gruppe – vedtatt i kompetansegruppa mars 2015

Presentasjon ved KDs prosjektleder Hartgen, Ny Giv oppfølgingsprosjektet

Presentasjon ved inspirasjonssamling for ansatte i fylkeskommunal oppfølgingstjeneste i østlandsfylkene, Sundvolden i Buskerud høsten 2013.

OT Østland – Kdept om Ny Giv Sundvolden

ØS referat Oppfølgingstjenesten + Program for Bedre Gjennomføring i vgo 05.05.2015

Tema for møtet var Bedre gjennomføring og fleksibilitet i vgo.

ØSTLAND – OT-PBG ref mai 2015

Gruppe for oppfølgingstjenesten / program for bedre gjennomføring vgo – referat 11.-12.02.15

ØSTLAND – OT-PFG ref febr 2015

Referat fra møte 15.10.2014 i gruppe for oppfølgingstjenesten / bedre gjennomføring i vgo

Oppfølgingstjenesten for unge utenfor opplæring og arbeid / prosjekt oppfølgingstjeneste i Ny Giv har gjort en god innsats. Ny Giv er avsluttet, og høsten 2014 setter Regjeringen Solberg ved Kunnskaps- departementet i gang Program for bedre gjennomføring i vgo. OT-gruppa har drøfta videre arbeid med leder av kompetansegruppa. Mandatet fra oppstart av gruppa skal fortsatt gjelde, gruppa bes om å løfte relevante tema opp til fylkesopplæringssjefsnivå, arbeide for varige strukturer og gi innspill til sjefenes kvalitetsnettverk.

ØSTLAND – OT referat oktober 2014

Innkalling til møte i gruppe oppfølgingstjenesten / program bedre gjennomføring i vgo

Nettverksgruppa innkalles til møte 15.10.2014. Innkallingen kan leses her.

ØSTLAND – innkalling møte OT 2014-10-15

Referat fra møte i nettverksgruppe oppfølgingstjenesten 12.-13.02.2014

ØSTLAND – OT referat februar 2014

Referat fra møte i nettverksgruppe for oppfølgingstjenesten 02.12.2013

ØSTLAND – OT referat desember 2013

Vellykket inspirasjonssamling for medarbeidere i fylkeskommunale oppfølgingstjenester

Medarbeidere i OT – oppfølgingstjeneste for ungdom utenfor skole og arbeidsliv – fra alle 8 fylkeskommuner var samlet i Buskerud i oktober 2013. Program, stikkord fra foredrag og oppsummering kan ses her.

INSPIRASJONSSAMLING FOR OT ØstlandsSamarbeidet 16-17 oktober 2013 Sundvollen
OT øst – Kdept om Ny Giv Sundvolden 2013
OT øst – leder PPOT BFK – Sundvolden Inspirasjonsssamling 2013
Skriv 1 – Tilbakemelding fra Sundvolden 16 – 17 10 13

Nettverksgruppa for oppfølgingstjenesten planlegger samling for OT-ansatte på Østlandet

Målsetting for samling i Buskerud 16.-17.10.2013 er oppsummering fra Ny Giv oppfølgingsprosjektet, erfaringsdeling og inspirasjon. Referat fra planleggingsmøte 30.05.2013 med deltakere fra alle 8 fk i Østlandssamarbeidet kan leses her

ØSTLAND – OT referat mai 2013

Møtereferat 16.04.2013 – oppfølgingstjenestene og Ny Giv oppfølgingsprosjektet

ØSTLAND – OT referat april 2013

Møtereferat 15.-16.11.2012 – oppfølgingstjenestene og Ny Giv oppfølgingsprosjektet

ØSTLAND – OT referat Son november 2012

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.