Loading...
ØKO (Kostra) 2017-02-19T17:54:03+00:00

ØKO (Kostra)

Referat:

Møtereferat Felles ØKO-gruppe våren 2016

Møtereferat Felles ØKO-gruppe høsten 2015

Møtereferat Felles ØKO-gruppe våren 2015

Vedtatt mandat for fellesgruppe økonomi – kostra – opplæring for opplæringsregionene

Møtereferat ØKO-gruppa 2014

Møter i Økonomi – Kostra – Opplæringsgruppene (ØKO) med nytt mandat 2014 -2015 for østlandsgruppe

ØKO-gruppe øst har f.t. ett møte i året, 06.11. i 2013 og 05.11. i 2014. Forslag til nytt mandat og arbeidsoppgaver ble godkjent av fylkesopplæringssjefene 05.12.2013. Felles ØKO-gruppe med representanter for alle tre opplæringsregioner (øst, sør-vest, nord) hadde møte 19.11.2013. Møtedatoer for 2014 er 24.03. og 25.11. Felles ØKO-gruppe samordner fylkeskommunale synspunkter for Fylkeskostra Utdanning (ved SSB og Utdanningsdirektoratet m.fl) og arbeider med kvalitet i regnskapsføring ved skolene, bl.a. gjennom utarbeidd definisjonskatalog (lagt ut på nett hos Vigo).

Nytt mandat for ØKO-gruppa 2014-2015
ØKO øst – referat 2013-11-06
ØKO 3 regioner – referat fellesmøte 2013-11-19

Referat fra fellesmøte for regionale ØKO-grupper (øst – nord – sørvest) 28.09.2012

Referat fra møte i økonomi – kostra – opplæringsgruppa 2014

Møter i ØKO-gruppene (Økonomi – Kostra – Opplæring) med nytt mandat for østlandsgruppa

Kostra-gruppa for opplæringssektoren i østlandsfylkene har for tiden kun ett møte, 06.11.2013 og 05.11. i 2014. Forslag til nytt mandat og arbeidsoppgaver ble godkejnt av fylkesopplæringssjefene 05.12.2013. Felles ØKO-gruppe med representanter for alle tre opplæringsregioner (øst, sør-vest, nord) hadde møte 19.11.2013. Møtedatoer for 2014 er 24.03. og 25.11. Felles ØKO-gruppe samordner fylkeskommunale synspunkter for Fylkeskostra Utdanning (ved SSB og Utdanningsdirektoratet m.fl) og arbeider med kvalitet i regnskapsføring ved skolene, bl.a. gjennom utareidd definosjonskatalog (lagt ut på nett hos Vigo).

Nytt mandat for ØKO-gruppa 2014-2015
ØKO øst – referat 2013-11-06
ØKO 3 regioner – referat fellesmøte 2013-11-19

Medlemmer:

Medlemmer i nettvekrsgruppe for økonomi – kostra – opplæring (2015):

Akershus: Kjetil Bakkeli
Buskerud: Reidun Haugestad
Hedmark: Trond Rebne
Oppland: Tore Løkkeberg
Oslo: Hege Dankertsen
Telemark: Berit Grini Stiansen
Vestfold: Siv Ekenes og Emily Geale
Østfold: Lene Løwing Torp

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.