ØKO (Kostra)

Referat:

Møtereferat Felles ØKO-gruppe våren 2016

Møtereferat Felles ØKO-gruppe høsten 2015

Møtereferat Felles ØKO-gruppe våren 2015

Vedtatt mandat for fellesgruppe økonomi – kostra – opplæring for opplæringsregionene

Møtereferat ØKO-gruppa 2014

Møter i Økonomi – Kostra – Opplæringsgruppene (ØKO) med nytt mandat 2014 -2015 for østlandsgruppe

ØKO-gruppe øst har f.t. ett møte i året, 06.11. i 2013 og 05.11. i 2014. Forslag til nytt mandat og arbeidsoppgaver ble godkjent av fylkesopplæringssjefene 05.12.2013. Felles ØKO-gruppe med representanter for alle tre opplæringsregioner (øst, sør-vest, nord) hadde møte 19.11.2013. Møtedatoer for 2014 er 24.03. og 25.11. Felles ØKO-gruppe samordner fylkeskommunale synspunkter for Fylkeskostra Utdanning (ved SSB og Utdanningsdirektoratet m.fl) og arbeider med kvalitet i regnskapsføring ved skolene, bl.a. gjennom utarbeidd definisjonskatalog (lagt ut på nett hos Vigo).

Nytt mandat for ØKO-gruppa 2014-2015
ØKO øst – referat 2013-11-06
ØKO 3 regioner – referat fellesmøte 2013-11-19

Referat fra fellesmøte for regionale ØKO-grupper (øst – nord – sørvest) 28.09.2012

Referat fra møte i økonomi – kostra – opplæringsgruppa 2014

Møter i ØKO-gruppene (Økonomi – Kostra – Opplæring) med nytt mandat for østlandsgruppa

Kostra-gruppa for opplæringssektoren i østlandsfylkene har for tiden kun ett møte, 06.11.2013 og 05.11. i 2014. Forslag til nytt mandat og arbeidsoppgaver ble godkejnt av fylkesopplæringssjefene 05.12.2013. Felles ØKO-gruppe med representanter for alle tre opplæringsregioner (øst, sør-vest, nord) hadde møte 19.11.2013. Møtedatoer for 2014 er 24.03. og 25.11. Felles ØKO-gruppe samordner fylkeskommunale synspunkter for Fylkeskostra Utdanning (ved SSB og Utdanningsdirektoratet m.fl) og arbeider med kvalitet i regnskapsføring ved skolene, bl.a. gjennom utareidd definosjonskatalog (lagt ut på nett hos Vigo).

Nytt mandat for ØKO-gruppa 2014-2015
ØKO øst – referat 2013-11-06
ØKO 3 regioner – referat fellesmøte 2013-11-19

Medlemmer:

Medlemmer i nettvekrsgruppe for økonomi – kostra – opplæring (2015):

Akershus: Kjetil Bakkeli
Buskerud: Reidun Haugestad
Hedmark: Trond Rebne
Oppland: Tore Løkkeberg
Oslo: Hege Dankertsen
Telemark: Berit Grini Stiansen
Vestfold: Siv Ekenes og Emily Geale
Østfold: Lene Løwing Torp