Loading...
Fag- og yrkesopplæring 2017-10-13T14:36:30+00:00

Høstmøte med en rekke saker for drøfting i fag- og yrkesopplæringsgruppa

Østland fag og yrke – referat 2017-09-05

Møte i Hamar bl.a. om prøvenemnder, yrkesfaglærerløftet, opplæringskontrakter og landslinjeplasser yrkessjåførutdanning

Østland fag og yrke – referat juni 2017

17 fylkeskommuner deltok i seminar som forberedelse til høringssak om ny yrkesfagstruktur, der KD innledet og fylkeskommunenes representanter drøftet utfordringer for skoleeier

Østlandssamarbeidet – referat yrkesfagstruktur 2017-03-29

Invitasjon til seminar 29.mars 2017 om ny yrkesfagstruktur

Østlandssamarbeidet – invitasjon til seminar ny tilbudsstruktur 29-03-2017

Møte med Vigo, planlegging av konferanser og henstilling om tilskuddet til tilrettelagt opplæring

Østland fag og yrke – referat febr 2017

Statusrapport for året 2016

ØS status 2016 fag- og yrke – til kompetansegruppa 2017

Seminar om kvalitet og tilsyn med bakgrunn i Riksrevisjonsrapport

Østland – ref FK-seminar kvalitet fagopplæring des 2016

Om alternativt VG3, yrkesfagstruktur og seminar

ØS fag og yrke – referat desember 2016

Fellesmøte fagopplæring og voksenopplæring 15.06.2016 om statlige meldinger

KD orienterte om voksenopplæringsmelding og egne fk krefter om gjennomgang av yrkesfagstrukturen, integreringsmelding og NOU om karriereveiledning

HJE presentasjon for fagoppl og VO 2016-06-15
BFK presentasjon integreringsmelding 2016-06-15
Østland referat fellesmøte fagopplæring – VO juni 2016
TFK presentasjon karriereveiledning 2015-06-15
KD presentasjon for østlandsfylkeskommunene 2016-06-15

Referat fra møte i fag- og yrkesopplæringsgruppa 09.05.2016

Referat fra møte i fag- og yrkesopplæringsgruppa 09.03.2016
Innkalling til møte i fag- og yrkesopplæringsgruppa 09.03.2016

Referat fra møte i fag- og yrkesopplærignsgruppa 20.01.2016

Referat fra fellesmøte kompetansegruppa og fagopplæring 02.11.2015
Innkalling til fellesmøte kompetansegruppa og fagopplæring 02.11.2015

Referat fra møte i fag- og yrkesopplæringsgruppa 27.08.2015
Møteinnkalling fag- og yrkesopplæring 27.08.2015

Referat fag- og yrkesopplæring 28.-29.05.2015
Innkalling til møte i fag- og yrkesopplæringsgruppa 28.-29.05.2015

Referat – fag- og yrkesopplæring 13.02.2015

Notat fra fag- og yrkesopplæringsgruppa til fylkesopplæringssjefene i kompetansegruppa

Leder i fag- og yrkesopplæringsgruppa, Hans Jacob Edvardsen, Telemark, møtte i kompetansegruppas møte 04.11.2014. Som grunnlag for dialogen var et notat utarbeidd. Dette notatet vil også bli drøfta i Fylkesutdanningssjefsforumets kontaktutvalg (arbeidsutvalg). FFU består av alle landets fylkesopplæringssjefer / direktører. Kontaktutvalget består av leder, f.t. fra Buskerud, pluss en fra hver av de tre opplæringsregionene.

Fag- og yrkesopplæring – notat til møte med kompetansegruppa 2014-11-04

Referat fra møte ifbm Yrkes-NM i Trondheim

Referat fra møte i fag- og yrkesopplæringsgruppa august 2014

Østland REFERAT fag- yrkesopplæring møte april 2014

Østland REFERAT fag- yrkesopplæring møte februar 2014

Fag- og yrkesopplæringsgruppa gjennomførte i oktober 2013 studietur til Østerrike med innlagt møte

Internasjonalt opplæringskontor for Oppland og Hedmark fylkeskommuner, Gjøvik la opp studietur for fagopplæringsansvarlige til Graz, Østerrike 09.-11.10.2013. Foruten møte med orientering om fagopplæring i regionen Steiermark besøkte gruppa lærlinger fra Innlandet, en yrkesskole og møtte lærlinger, bedriftsrepresentanter og vertsfamilier ved mottagelse i Rådhuset i Graz.

Studetur Graz fagopplæring okt 2013 – Rapport
Østland REFERAT fag- yrkesopplæring møte Graz 2013-10-09

Referat fra møte i fag- og yrkesopplæringsgruppa 21.06.2013

Første del av møtet var mellom Vigo-representant og fylkeskommunene om årlig bedriftsrapportering.
Blant sakene på sakskartet var bl.a. oppfølging etter Riksrevisjonens rapport om fagopplæring i bedrift.

Riksrevisjonen – fagopplæring Dokument 3-6-2012-2013
Østland REFERAT fag- yrkesopplæring 2013-06-21

Fellesmøte for fag- og yrkesopplæringsgruppa og voksenopplæringsgruppa 20.06.2013

VO og fagopplæring Østland innkalling 2012-09-14
Østland referat fellesmøte VO + fagopplæring 2013-06-20
Vox ved Ellertsen – Østlandssamarbeidet 2013-06-20

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.