Administrativ gruppe

Kompetansegruppa – møtereferat 2017-09-13

Kompetansegruppa – referat sept 2017

Kompetansegruppa – møtereferat 2017-06-19

Kompetansegruppa – referat juni 2017

Møtereferat fra fylkesopplæringssjefenes første møte i 2017,  8.mars

Kompetansegruppa – møtereferat 2017-03-08

 

Brev fra kompetansegruppa til Lånekassen – om tilskudd til vaksne

Brev om avkorting etter fritak for kroppsøving for vaksne, og om tilhøve ved nettundervisning

Østland – brev til Lånekassen 2016-03-22

Medlemmer 2017

Solveig Olsen Fjærvik

fylkesdirektør opplæringsavdelingen Østfold – leder i kompetansegruppa

John Arve Eide

direktør i avd. for opplæring og tjenester Akershus

Jan Helge Atterås

fylkesutdanningssjef Buskerud

Tore Gregersen

fylkessjef for videregående opplæring Hedmark

 

Inge Myklebust

fylkesopplæringssjef Oppland

Margaret Westgaard

avd.direktør (møter for Astrid Søgnen), Utdanningsetaten Oslo

Helge Galdal

fylkesopplæringssjef Telemark

Lisbeth Eek  Svensson

direktør i avdeling  vgo Vestfold

Sekretær for kompetansegruppa: Unn Ribe

Møter

Dato

november 2016

07.09.2016

15.03.2016

03.11.2015

15.09.2015

15.04.2015

03.03.2015

04.11.2014

10.09.2014

09.04.2014

05.12.2013

22.05.2013

06.02.2013