Kulturgruppa i Østlandssamarbeidet

Kulturgruppa består av en administrativ representant fra hver fylkeskommune og har som oppgave å følge opp Østlandsutstillingen og samarbeidsprosjekter på kulturområdet med Østlandssamarbeidets samarbeidspart i Tyskland, delstaten Schleswig-Holstein.

Østlandsutstillingen er vår landsdelsutstilling for samtidskunst. Den finansieres av 7 fylkeskommuner – med Oslo – via Østlandssamarbeidet. Den er kunstnerstyrt, gjennomfører turne-utstillinger til fylkene og har sitt sekretariat / daglig ledelse lagt til Akershus kunstsenter, Lillestrøm.