Interreg og Østersjøprogrammet

Interreg programmene er en del av EUs regionalpolitikk og er ikke en del av EØS-avtalen. Norge er invitert med som tredjeland og deltar i programmene med egne midler bevilget over statsbudsjettet.

Kommunal- og regionaldepartementet er ansvarlig for norsk deltakelse i Interreg. Interreg har som formål å bidra til økt integrasjon og territoriell samhørighet i Europa. Programmene skal bidra til å bygge ned grenser og bedre utnytte potensialet for samarbeid mellom landene/regionene samt å utvikle gode tjenester og tilbud til Europas innbyggere. Østlandssamarbeidet koordinerer arbeidet inn mot Interreg B og C programmene og er nasjonalt kontaktpunkt for Østersjøprogrammet på vegne av KRD.

Her kan du lese mer om Interreg Østersjøprogrammet.