Interreg Østersjøprogrammet / Møter

Rapport fra møte i overvåkingskomiteen 15. mai 2014 i Warszawa, Polen

Oppsummering fra møte i MC i Warszawa – mai 2014

Resultat fra Interreg Østersjøprogrammet 2007-2013

Østlandssamarbeidet har, som nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Østersjøprogrammet, utarbeidet 13 faktaark med resultat fra prosjekter med norske partnere i perioden som nå er avsluttet. Målsettingen er å formidle erfaringer fra prosjektene og å spre kunnskap om hva Interreg-midlene har bidratt til. I tillegg gis litt gode råd med på veien for de som vil søke i det nye programmet for 2014 – 2020. Arbeidet er gjort i samarbeid med KMD og alle faktaarkene ligger nå tilgjengelige i elektronisk versjon under. I tillegg finner du arkene på www.interreg.no ved å klikke på denne lenken.

BSR Fakta 13 – Baltic Biogas Bus
BSR Fakta 12 – Gode råd 2
BSR Fakta 11 – Parks_n Benefits
BSR Fakta 10 – Gode råd 1
BSR Fakta 09 – BaltCICA
BSR Fakta 08 – ICT for Health
BSR Fakta 07 – EfficienSea
BSR Fakta 06 – CASH
BSR Fakta 05 – NECL2
BSR Fakta 04 – Trans Baltic
BSR Fakta 03 – IBI Net
BSR Fakta 02 – Quick IGA
BSR Fakta 01 – Trans In Form

Rapport fra møte i overvåkingskomiteen 4. desember 2013 i Tallinn, Estland

Oppsummering fra møte i MC i Tallinn – des 2013

Rapport fra møte i overvåkingskomiteen 11. juni 2013 i Tallinn, Estland

Oppsummering fra møte i MC i Tallinn – juni 2013

Rapport fra møte i overvåkingskomiteen 12. juni 2012 i Riga, Latvia

Referat

Oversikt over prosjekt med norske partnere i Interreg IV B Østersjøprogrammet – pr. 20.10.11

Prosjektoversikt Interreg IV Østersjøen pr 20 oktober 2011

Rapport fra møte i overvåkingskomiteen 27. – 28. september 2011 i Berlin, Tyskland

Rapport

Status for Interreg IV B Østersjøprogrammet – oppdatert faktaark pr. august 2011

Fact_sheet_extended 150811

Rapport fra møte i overvåkingskomiteen 7. – 8. juni 2011 i Schwerin, Tyskland

Rapport

Rapport fra møte i overvåkingskomiteen 15. – 16. september 2010 i Kiel, Tyskland

Rapport fra møte i Kiel 15 – 16 sept 2010.doc
DG Regio 160910 – Future programme period

Oversikt over godkjente prosjekt i programmet etter 2 søkerunder

BSR-Brochure-June2010 – 46 projects

Kortversjon av årsrapport for implementering av programmet 2009

Summary of Annual Implementation Report 2009.pdf

Rapport fra møte i overvåkingskomiteen 9. – 10. juni 2010 i Helsinki, Finland

Rapport