Hafengeburtstag 2011

Sluttrapport fra prosjektet “Hafengeburtstag Hamburg 2011 og Norwegenfestival”

Sluttrapport fra ØS – aug 2011

Sak til kontaktutvalget 10. juni 2011 – foreløpig sluttrapport fra 822. HAFENGEBURTSTAG HAMBURG med Norwegenfestival 2011

Saksfremlegg KU 100611 – sluttrapport

Program for Norgefestvalen i tilknytning til 822. HAFENGEBURTSTAG HAMBURG 2011

18135.PROGRAM-Norwegenfestival-2011-doc

Kortinfo om HAFENGEBURTSTAG HAMBURG 2011

Venue-Norwegen-Festival – draft
17872.KORTINFO-OM-HAFENGEBURTSTAG-doc

Statusrapport pr. 14. mars 2011

17043.Status-for-ideer-og-arbeid-pr-140311-doc

Sak behandlet i kontaktutvalget i Østlandssamarbeidet 4. juni 2010

17625.Saksfremlegg-KU-040610-doc

Informasjon om PlanetSolar – tema for Hafengeburtstag 2010 (på Kehrwiederspitze)

16888.PlanetSolar-Passage-doc

Sak til kontaktutvalget 26. februar 2010

16907.Saksfremlegg-KU-260210-doc