Internasjonalt fagpolitisk utvalg

Internasjonalt fagpolitisk utvalg hadde Europas framtid på dagsorden i møte 16. mai 2017

30/06/2017|Comments Off on Internasjonalt fagpolitisk utvalg hadde Europas framtid på dagsorden i møte 16. mai 2017

Internasjonalt fagpolitisk utvalg hadde Europas framtid på dagsorden i sitt møte 16. mai. EUs ambassadør til Norge, Helen Campbell orienterte om innholdet i Hvitboka om "Future of Europe" publisert av EU-kommisjonen tidligere i vår samt om Brexit. [...]

Møte i internasjonalt fagpolitisk utvalg 19. januar 2017

20/01/2017|Comments Off on Møte i internasjonalt fagpolitisk utvalg 19. januar 2017

[les mer... ]

Møte i internasjonalt fagpoltisk utvalg 2. september 2016

05/09/2016|Comments Off on Møte i internasjonalt fagpoltisk utvalg 2. september 2016

[les mer... ]

Internasjonalt fagpolitisk utvalg møtte statssekretær Grete Ellingsen i KMD til dialog

15/05/2016|Comments Off on Internasjonalt fagpolitisk utvalg møtte statssekretær Grete Ellingsen i KMD til dialog

Internasjonalt fagpolitisk utvalg innledet sitt møte 13. mai med et dialogmøte med statssekretær i KMD, Grete Ellingsen. Fokus ble satt på europapolitisk arbeid og regionreformen (Meld.St. 22 (2015-2016)), Interreg og Europapolitisk forum...

Internasjonal fagpolitisk utvalg startet opp med seminar om Europapolitisk arbeid

01/02/2016|Comments Off on Internasjonal fagpolitisk utvalg startet opp med seminar om Europapolitisk arbeid

Internasjonalt fagpolitisk utvalg hadde sitt første møte i fylkestingssalen i Akershus fylkeskommune 28. januar 2016. Dagen ble innledet med seminar om Europapolitisk arbeid, og utvalgets medlemmer fikk gode orienteringer fra Tysklands ambassadør til Norge, Axel Berg og Statssekretær Elsbeth Tronstad i UD...

Møte i internasjonalt fagpolitisk utvalg 8. mai 2015

09/05/2015|Comments Off on Møte i internasjonalt fagpolitisk utvalg 8. mai 2015

[les mer... ]

Ungdom og ungdomsmedvirkning stod i fokus da EUs ambassadør til Norge, Helen Campbell møtte internasjonalt fagpolitisk utvalg til dialog 8. mai

10/04/2015|Comments Off on Ungdom og ungdomsmedvirkning stod i fokus da EUs ambassadør til Norge, Helen Campbell møtte internasjonalt fagpolitisk utvalg til dialog 8. mai

Helen Campbell la vekt på at EU ønsker å inkludere ungdom i alle deler av samfunnsutviklingen. EU jobber seg nå ut av den økonomiske krisen og tiltak for å få ungdom i arbeid, ungt entreprenørskap og støtte til unge gründere samt tiltak innen utdanning med fokus på frafall og økt mobilitet er på dagsorden...

Internasjonalt fagpolitisk utvalgs studietur og møte i Sevilla, Spania 8. – 11. februar 2015

15/02/2015|Comments Off on Internasjonalt fagpolitisk utvalgs studietur og møte i Sevilla, Spania 8. – 11. februar 2015

Internasjonalt fagpolitisk utvalg satte fokus på smart spesialisering under sin tur til Sevilla i Spania. Gruppa hadde møte med EUs plattform for smart spesialisering og med regionen Andalusia.

Møte i internasjonalt fagpolitisk utvalg 12. september 2014

16/09/2014|Comments Off on Møte i internasjonalt fagpolitisk utvalg 12. september 2014

Innledningsvis i møtet fikk utvalget en orientering om EU-initiativet Smart Cities and Communities under Horisont 2020 v/Tor Ivar Eikaas i Forskningsrådet samt om Urban Europe Initiative v/Anne Beate Tangen i KMD...

Møte i internasjonalt fagpolitisk utvalg 16. mai 2014

20/05/2014|Comments Off on Møte i internasjonalt fagpolitisk utvalg 16. mai 2014

Innledningsvis i møtet fikk utvalget en orientering om energi og klima og EUs mål for 2030 v/Harald E. Vengen fra EUs delegasjon til Norge (EEAS)...

Møte i internasjonalt fagpolitisk utvalg 31. januar 2014

01/02/2014|Comments Off on Møte i internasjonalt fagpolitisk utvalg 31. januar 2014

Innledningsvis i møtet haddde internasjonalt fagpolitisk utvalg samtale med statssekretær Jardar Jensen, KMD om Interreg...

Internasjonalt fagpolitisk utvalg gjennomførte mini-seminar om flernivåstyring

16/09/2013|Comments Off on Internasjonalt fagpolitisk utvalg gjennomførte mini-seminar om flernivåstyring

Østlandssamarbeidet er partner i Interreg Østersjøprosjektet TransGovernance. I den forbindelse ble det gjennomført et miniseminar om flernivåstyring i forkant av internasjonalt fagpolitisk utvalg sitt møte fredag 13. september...

 

TEST