Conference of Peripheral and Maritime Regions

Konferansen av perifere og maritime regioner i Europa – CPMR – er en Pan-Europeisk organisasjon med hovedsete i Renne i Frankrike. CPMR består av 161 medlemsregioner fra 28 land som til sammen representerer mer enn 200 mill innbyggere.

CPMR er en sentral og vel anerkjent lobbyorganisasjon for regionale interesser i Europa og målet er å jobbe sammen for å sikre at EUs institusjoner og de nasjonale regjeringene tar hensyn til og lytter til regionenes interesser og synspunkt. Fire av de åtte fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet er medlemmer – Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold.

Her kan du lese mer om CPMR.

Rapport fra CPMR byråmøte i Haarlem, NL 19. februar 2016

Rapporten er ført i pennen av Lars Haukvik (Telemark) og Geir Sør-Reime (Rogaland)

CPMR styremøte Haarlem 19 feb

Rapport fra CPMR byråmøte i Nantes, Frankrike 27. februar 2015

Rapporten er ført i pennen av Lars Haukvik, Telemark fylkeskommune med støtte fra Geir Sør-Reime (Rogaland).

Referat CPMR feb 2015

Rapport fra generalforsamling i CPMR 24. – 26. september 2014 i Umeå, Sverige

Rapporten er ført i pennen av Lars Haukvik, Telemark fylkeskommune med støtte fra Jon Halvard Eide (Vest-Agder) og Geir Sør-Reime (Rogaland).

Referat CPMRs generalforsamling 2014
Final_declaration-statement Umeå

Rapport fra CPMR byråmøte i Inverness, Skottland 6. juni 2014

Rapporten er ført i pennen av Geir Sør-Reime, Rogaland fylkeskommune

CPMR referat political bureau 6 juni 2014

Rapport fra generalforsamling i CPMR i St.Malo, Frankrike 25. – 27. september 2013

Rapporten er ført i pennen av Jon Halvar Eide, Vest-Agder med støtte fra Lars Haukvik, Telemark

Activity Report 2012-2013
Final_declaration_st_malo_2013
Referat fra CPMR PB 070613

Rapport fra byråmøte i CPMR i Malmø, Sverige 7. juni 2013

Rapport ført i pennen av Lars Haukvik, Telemark fylkeskommune

cpmr_activity_report__2012-2013
Referat CPMR GA 2013

Generalforsamling i CPMR i Bialystok, Polen 3 – 5 oktober 2012

Referat CPMR GA 2012
Final declaration
CPMR Activity report 2011-2012

Referat fra byråmøte i CPMR i Brussel, Belgia 9. februar 2012

Referat fra møte i det politiske byrå i CPMR

Generalforsamling i CPMR 28. – 30. september 2011 i Århus, Danmark

Gunn Marit Helgesen, fyllkesutvalgsmedlem og opposisjonsleder i Telemark, ble valgt til nytt norsk byråmedlem i CPMR under generalforsamlingen i Århus. Hun beholder med dette vervet som første visepresident i organisasjonen. Helgesen sitter i tillegg i byrået som president i Nordsjøkommisjonen fram til NSC GA i juni 2012.

Referat CPMR
Final declaration
Activity Report 2011
Position on Multianual financial framework 2014-2020

Referat fra byråmøte i CPMR på Acorene 3. juni 2011

Referat