Baltic Sea States Subregional Co-operation

BSSSC er en politisk nettverksorganisasjon der alle regioner i landene rundt Østersjøen har mulighet til å delta. Det vil si rundt 120 regionale myndigheter i Norge, Danmark, Sverige, Finland, Polen, Estland, Latvia, Litauen, Russland og Tyskland.

BSSSC har nær kontakt til Østersjørådet, som er den nasjonale samarbeidsorganisasjonen. BSSSC har som mål å fremme regionene i Østersjøen sine interesser overfor nasjonale myndigheter i de ulike landene og overfor EU-systemet.

Her finner du mer informasjon om BSSSC.


I forbindelse med årskonferansen i BSSSC i Hämeenlinna, Finland 14. – 16.09.16 ble det markert at Østlandssamarbeidet v/leder Roger Ryberg (fylkesordfører i Buskerud) tar over formannskapet fra Ossi Savolainen og den finske regionen Helsinki-Uusimaa. Sekretariatet i BSSSC vil i perioden 2017-2018 være koblet til Østlandssamarbeidets sekretariat.

Gjennom et slikt sentralt politisk verv kan Østlandssamarbeidets europapolitiske arbeid styrkes og synergier skapes. Formannskapet gir aksess til aktører i EUs institusjoner og andre internasjonale samarbeidsfora, og Østlandssamarbeidet kan gjennom BSSSC ta aktivt del i EUs arbeid på ulike områder.

Les mer…

Sluttrapport fra Østlandssamarbeidets formannskapsperiode 2006-2008

BSSSC rapport 2006-2008.pdf

BSSSCs årskonferanse og Interreg IV B Østersjøens programkonferanse 2012

Norge og Østlandssamarbeidet har takket ja til å være vertskap for Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) sin årskonferanse i 2012. BSSSC er en politisk nettverksorganisasjon for samarbeid mellom regioner rundt Østersjøen og den årlige konferansen er den viktigste møteplassen for politiske og administrative representanter fra regionene i Østersjøsamarbeidet.

Sist Østlandssamarbeidet var vertskap for BSSSCs årskonferanse var i 2002 på Lillehammer. Kommunal- og regionaldepartementet har takket ja til å være vertskap for Interreg IV B Østersjøprogrammets konferanse i 2012. De to konferansene samordnes og finner sted 17. – 20. september 2012 på Thon hotell Arena, Lillestrøm. En styringsgruppe under ledelse av Gunn Marit Helgesen (leder i internasjonalt fagpolitisk utvalg i Østlandssamarbeidet) er nedsatt for å forberede konferansene. Sekretariatet i Østlandssamarbeidet er prosjektleder.

Sluttrapport fra BSSSC ‘s årskonferanse og Østersjøprogrammet konferanse på Lillestrøm
BSSSC Resolution

Sak til kontaktutvalget 02.12. 11
Sak til kontaktutvalget 10.06.11
Sak til kontaktutvalget 29.10.10

BSSSC formann Roger Ryberg i møte med President i EUs Regionkomite

11/02/2017|Comments Off on BSSSC formann Roger Ryberg i møte med President i EUs Regionkomite

I forbindelse med gjennomføring av det første styremøte i BSSSC under norsk formannskap i Brussel 9. februar, ble det gjennomført et møte mellom den nye BSSSC formannen og President i EUs Regionkomite (CoR) Markku Markkula...

Formannskapet i BSSSC i møte med nestleder ved den norske delegasjonen til EU i Brussel

10/02/2017|Comments Off on Formannskapet i BSSSC i møte med nestleder ved den norske delegasjonen til EU i Brussel

BSSSC formann, Roger Ryberg, møtte nestleder ved den norske EU delegasjonen, Ingrid Schulerud, til samtale i Brussel 8. februar...

Forberedelse til å overta formannskapet i BSSSC fra 2017

05/12/2016|Comments Off on Forberedelse til å overta formannskapet i BSSSC fra 2017

I forbindelse med at Østlandssamarbeidet tar over formannskapet i BSSSC fra 1. januar 2017 besøkte påtroppende formann, Roger Ryberg, regionene West-Pommern i Polen og Brandenburg i Tyskland sist uke...

Ungdommens stemme løftet fram under EUSBSR Forum

17/11/2016|Comments Off on Ungdommens stemme løftet fram under EUSBSR Forum

Under tittelen "Nothing about us without us!" gjennomførte BSSSC i samarbeid med UBC (Union of Baltic Cities) og ERB (EuroRegion Baltic) et politisk seminar for å få fram ungdommens syn og ønsker for framtiden i Østersjøregionen...

Forum for EUs Østersjøstrategi “One region – one future”

17/11/2016|Comments Off on Forum for EUs Østersjøstrategi “One region – one future”

Over 1100 deltakere fra hele Østersjøregionen samt andre deler av Europa deltok på det 7 forum for EUs Østersjøstrategi i Stockholm 8. og 9. november. Tema var visjoner for Østersjøen mot 2030...