Kontakt oss:

 

Østlandssamarbeidet c/o Akershus fylkeskommune

Postboks 1200 Sentrum

N-0107 Oslo

Tel: +47 22 05 50 80


90 10 83 89: Jon Petter Arntzen

95 83 27 58: Ann Irene Sæternes

92 46 75 19: Unn Ribe

Ledig stilling i Østlandssamarbeidets sekretariat

26.09.2016

Ledig stilling som Østersjøkoordinator

 

Fra 1. januar 2017 overtar Østlandssamarbeidet sekretariatsansvaret for BSSSC (Balic Sea States Sub-regional Co-operation). Vi har i denne sammenheng ledig en 2-årig prosjektstilling som Østersjøkoordinator.

 

Søknadsfrist: 4. oktober. 

IC-møte på Stortinget

26.09.2016

Mandag 19. september ble det avholdt et større dialogmøte på Stortinget om InterCity. Nærmere 25 stortingsrepresentanter møtte fylkespolitikere og ordførere fra Øslandet. Det synes å være bred tilslutning fra Østlands-politikerne om å kjempe for full utbygging av intercity i forbindelse med NTP 2018-2029. 

 

DSC_0203_2

Fylkesvaraorfører Ivar Odnes (Sp) i samtale med stortingsrepresentantene Sverre Myrli (Ap) og Svein Flåtten (H)

Sanner møter Østlandssamarbeidet

23.09.2016

Regionreformen har gått over i en ny fase der nabosamtaler er erstattet med relle forhandlinger mellom fylkeskommunene. Fredag 26. august møtte kommunal- og moderniseringsministeren fylkeskommunene på Østlandet til dialogmøte.P1010195_2

Statsråd Sanner flankert av leder og nestleder i kontaktutvalget -  Roger Ryberg og Anette Solli  

Østlandssamarbeidet overtar formannskapet i BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation) fra 1. januar 2017

21.09.2016

P1010237_2

I forbindelse med årskonferansen i BSSSC i Hämeenlinna, Finland 14. - 16.09.16 ble det markert at Østlandssamarbeidet v/leder Roger Ryberg (fylkesordfører i Buskerud) tar over formannskapet fra Ossi Savolainen og den finske regionen Helsinki-Uusimaa. Sekretariatet i BSSSC vil i perioden 2017-2018 være koblet til Østlandssamarbeidets sekretariat.

 

BSSSC er en politisk nettverksorganisasjon for regionale myndigheter i landene rundt Østersjøen - der formannskapet går på omgang mellom landene for 2 år av gangen. Sist Norge hadde formannskapet var 2006-2008 v/daværende leder i Østlandssamarbeidet, Arne Øren.

 

Gjennom et slikt sentralt politisk verv kan Østlandssamarbeidets europapolitiske arbeid styrkes og synergier skapes. Formannskapet gir aksess til aktører i EUs institusjoner og andre internasjonale samarbeidsfora, og Østlandssamarbeidet kan gjennom BSSSC ta aktivt del i EUs arbeid på ulike områder.

 

I perioden Ryberg leder BSSSC vil fylkesvaraordfører Lars Salvesen, Akershus tre inn som Østlandssamarbeidets representant i styret - med fylkesvaraordfører Siv Henriette Jacobsen, Østfold som vara.

BSSSC Strategy 2016 - 2020

Østlandsutstillingen 2016 - Vestfold er siste visningsfylke

15.09.2016

Årets mønstring med samtidskunst vises i Vestfold kunstsenter, Tønsberg 17.09.-16.10.16

Østlandsutstillingen i Vestfold

Radikalisering og deltakelse i politisk vold og ekstremisme var tema på møte i to av Østlandssamarbeidets fagpolitiske utvalg den 2. september

07.09.2016

Professor Tore Bjørgo ved Universitetet i Oslo og Politihøgskolen - og leder for Senter for ekstremismeforskning: Høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold (C-REX) foredro om "radikalisering og deltakelse i politisk vold og ekstremisme" for  internasjonalt fagpolitisk utvalg og fagpolitisk utvalg for utdanning og kompetanse 2. september. Foredraget finner dere her Foredrag om radikalisering 

160 representanter fra europske regioner fikk oppleve midtsommer og midnattssol i Bodø

05.07.2016

Byråmøte og generalforsamling i AER 2016 ble gjennomført 22. - 24. juni i Bodø med Nordland fylkeskommune som vertskap.

P1010179_2

Rapport fra Byråmøte i Bodø 22 juni 2016

Bureau-declaration-ReinventingDemocracy-adopted

Rapport fra AER GA i Bodø 230616 

Lenke til AER Aktivitetsrapport 2015-2016

Andreas Lervik, Østfold valgt til visepresident i Nordsjøkommisjonen på årsmøtet 17. juni 2016

28.06.2016

Årets Nordsjøkonferanse ble gjennomført 15 - 17. juni i Billund, DK med Region Syd-Danmark som vertskap. Konferansen brakte som vanlig sammen aktører fra både Interreg Nordsjøprogrammet og Nordsjøkommisjonen. På siste konferansens siste dag ble årsmøte i Nordsjøkommisjonen avviklet. Her ble Andreas Lervik fra fylkestinget i Østfold valgt til en av to visepresidenter. Som ny president ble valgt Kerstin Brunnström fra Västra Götalandsregionen i Sverige. Sekretariatet flyttes nå fra Bergen til Göteborg og ny generalsekretær er Magnus Engelbrektsson. Under finner dere rapport fra årsmøtet sammen med deklarasjon fra konferansen, mm.

Andreas Lervik Nordsjøkommisjonen_2

Visepresident Lervik, president Brunnström og visepresident Lamb.

Foto: Kjersti Garberg 

NSC årsmøte 2016 og ExCom siste

Legoland Declaration (FINAL) - building blocks for  the future

Revised NSR2020 final draft 

Policy statement transport final  

KU-møte med deltagelse fra Europaminister Elisabeth Aspaker

08.06.2016

elisabeth-aspaker_165x220[1]Det siste møte i kontaktutvalget (KU) før sommerferien ble avholdt fredag 10. juni. I tillegg til behandling av ordinært sakskart, hadde KU denne gangen besøk av Europaminister Elisabeth Aspaker, som i sitt innlegg fokuserte på Østersjøsamarbeidet og Norden i Europa. Europaministeren gav ros til Østlandssamarbeidet sitt internasjonale arbeid. I tillegg deltok IMDI sin organisasjonsdirektør Marit Elin Eide på.

Det ble på møtet bestemt at Østlandssamarbeidet skal påta seg formannskap og sekretariatsansvar for BSSSC for 2017-2018.

Aspakers tale til Kontaktutvalget i Østlandssamarbeidet

Registrering til BSSSCs årskonferanse 14. - 16. september 2016 i Hämeenlinna, Finland er nå åpen

07.06.2016

"Bridge over Troubled Water - Value of Regional Co-operation in Challenging Times" er tittelen på årets BSSSC konferanse, som finner sted i Hämeenlinna litt nord for Helsinki i Finland 14 til 16. september. Som innledere i programmet finner vi bl.a. EUs kommisær for regionalpolitikk, Corina Cretu, Finlands næringsminister, Olli Rehn, president i EUs regionkomite, Markku Markkula, generalsekretær i Europarådets kommunal- og regionalkongress, Andreas Kiefer og Schleswig-Holsteins Europaminister Anke Spoorendonk. Østlandssamarbeidet er ansvarlig for en parallell sesjon om bio-økonomi - der bl.a. Oppland og Hedmarks strategiarbeid skal presenteres som case. Program og praktisk informasjon finner dere her

24th BSSSC AC programme -  updated pr 060616

 

Som vanlig vil det i forkant bli gjennomført en ungdomskonferanse (14.09) og program for denne finner dere her bssscyouthevent2016

Lenke til mer info og påmelding finner dere her www.hameenliitto.fi/fi/24th-bsssc-annual-conference 

Tidligere artikler
ØstlandsSamarbeidet
et frivillig nettverkssamarbeid mellom de åtte fylkeskommunene på Østlandet
Oppland Hedmark Buskerud Telemark Vestfold Akershus Oslo Østfold