Kontakt oss:

 

Østlandssamarbeidet c/o Akershus fylkeskommune

Postboks 1200 Sentrum

N-0107 Oslo

Tel: +47 22 05 50 80


90 10 83 89: Jon Petter Arntzen

95 83 27 58: Ann Irene Sæternes

92 46 75 19: Unn Ribe

På høring med transportkomiteen

27.10.2016

Østlandssamarbeidet deltok torsdag 27. oktober på budsjetthøring i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Ivar Odnes og Siv Jacobsen pekte på behovet for økte planmidler til InterCity-prosjektet, slik at man opprettholder tempoplanen med ferdigstillelse av hele IC-utbyggingen i 2030.

 

IMG_3867_2

Kontaktutvalget til Kongsberg

25.10.2016

Kontaktutvalget har sitt siste møte i 2016 på Kongsberg torsdag 27. og fredag 28. oktober. Torsdag ettermiddag møter kontaktutvalget representanter fra politisk ledelse i kommunen og fra næringslivet i kommunen. Fredag er det bedriftsbesøk hos GKN Aerospace Norway. Besøket på Kongsberg avsluttes ved lunsjtider på fredag.

Samlokalisering

12.10.2016

Det er nå klart at Østlandssamarbeidet, Osloregionen og Osloregionens Europakontor blir samlokalisert i Schweigårdsgt. 10 (3. etg) i Galleri Oslo.

 

 - Vi regner med å kunne flytte inn 1. januar 2017. Vi ser frem til å flytte inn i nye lokaler og for oss er det svært gledelig å få

Os0205+e1KvuA_1[1]_2_2loregionen  og Osloregionens Europakontor i samme kontorfellesskap. Begge de to organisasjonene har svært dyktige medarbeidere og vi tror synergien og merverdien ved å samlokalisere de tre organisasjonene kommer til å bli store, sier sekretariatsleder Jon Petter Arntzen. Vi tror at det nå blir enklere å  koordinere det regionale samarbeidet på Østlandet med tydeligere arbeidsdeling og mindre overlapping av prosjekter mellom de tre organisasjonene. Det er også et mål å få bedre gjennomslag for regionens interesser nasjonalt og internasjonalt, avslutter Arntzen

 

Godt østlandssamarbeid i fagskolesektoren

05.10.2016

Studieplan ferdigstilt i oppvekstfag - flerspråklighet mv i barnehage - som alle fk fagskoler på Østlandet kan benytte

ostsam fagskole oppvekstfag 2016

Studieplan språk flerspråklighet flerkulturell 2016-08-31

Bio-økonomi, kultur og utdanningssamarbeid stod på dagsorden i kommisjonsmøte med delstaten Schleswig-Holstein i Kiel 28. - 29. september 2016

30.09.2016

IMG_0647_2

Møtet ble ledet av Europaminister i Schleswig-Holstein, Anke Spoorendonk. Leder i Østlandssamarbeidet, Roger Ryberg, var delegasjonsleder fra norsk side.

Programme CC 2016 - final 

Agenda - final 230916 

Participation list CC meeting 2016  

Den 28.09 besøkte delegasjonen villmarksparken Eekholt, der rovdyrforvaltning/ulv ble satt på dagsorden. Leder av rovviltnemda i Oppland, Aud Hove, orienterte fra norsk side.

Europapolitisk forum drøftet bedre samhandling i EU/EØS arbeidet og digital agenda på sitt møte 22. - 23. september i Kirkenes

30.09.2016

P1010249_2

Statssekretær i KMD, Anne Karin Olli og statssekretær i UD, Elsbeth Tronstad ledet møtet. Gunn Marit Helgesen, Østlandssamarbeidet/KS og ordfører i Arendal, Robert C. Nordlie innledet til de to temaene fra fylkeskommunene/kommunenes side.

Temanotatene til møtet finner dere her - sammen med innledninger fra Elsbeth Tronstad og Gunn Marit Helgesen mht. bedre samarbeid og samhandling mellom nasjonalt, regional og lokalt nivå i EU/EØS-saker - "Team Norway".

Temanotat Team Norway 

Temanotat EUs digitale indre marked 

 Innlegg TEAM Norway Tronstad 

Innlegg Gunn Marit Helgesen - Team Norway

Ledig stilling i Østlandssamarbeidets sekretariat

26.09.2016

Ledig stilling som Østersjøkoordinator

 

Fra 1. januar 2017 overtar Østlandssamarbeidet sekretariatsansvaret for BSSSC (Balic Sea States Sub-regional Co-operation). Vi har i denne sammenheng ledig en 2-årig prosjektstilling som Østersjøkoordinator.

 

Søknadsfrist: 4. oktober. 

IC-møte på Stortinget

26.09.2016

Mandag 19. september ble det avholdt et større dialogmøte på Stortinget om InterCity. Nærmere 25 stortingsrepresentanter møtte fylkespolitikere og ordførere fra Øslandet. Det synes å være bred tilslutning fra Østlands-politikerne om å kjempe for full utbygging av intercity i forbindelse med NTP 2018-2029. 

 

DSC_0203_2

Fylkesvaraorfører Ivar Odnes (Sp) i samtale med stortingsrepresentantene Sverre Myrli (Ap) og Svein Flåtten (H)

Sanner møtte Østlandssamarbeidet

23.09.2016

Regionreformen har gått over i en ny fase der nabosamtaler er erstattet med relle forhandlinger mellom fylkeskommunene. Fredag 2. sept. møtte kommunal- og moderniseringsministeren fylkeskommunene på Østlandet til dialogmøte.P1010195_2

Statsråd Sanner flankert av leder og nestleder i kontaktutvalget -  Roger Ryberg og Anette Solli  

Østlandssamarbeidet overtar formannskapet i BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation) fra 1. januar 2017

21.09.2016

P1010237_2

I forbindelse med årskonferansen i BSSSC i Hämeenlinna, Finland 14. - 16.09.16 ble det markert at Østlandssamarbeidet v/leder Roger Ryberg (fylkesordfører i Buskerud) tar over formannskapet fra Ossi Savolainen og den finske regionen Helsinki-Uusimaa. Sekretariatet i BSSSC vil i perioden 2017-2018 være koblet til Østlandssamarbeidets sekretariat.

 

BSSSC er en politisk nettverksorganisasjon for regionale myndigheter i landene rundt Østersjøen - der formannskapet går på omgang mellom landene for 2 år av gangen. Sist Norge hadde formannskapet var 2006-2008 v/daværende leder i Østlandssamarbeidet, Arne Øren.

 

Gjennom et slikt sentralt politisk verv kan Østlandssamarbeidets europapolitiske arbeid styrkes og synergier skapes. Formannskapet gir aksess til aktører i EUs institusjoner og andre internasjonale samarbeidsfora, og Østlandssamarbeidet kan gjennom BSSSC ta aktivt del i EUs arbeid på ulike områder.

 

I perioden Ryberg leder BSSSC vil fylkesvaraordfører Lars Salvesen, Akershus tre inn som Østlandssamarbeidets representant i styret - med fylkesvaraordfører Siv Henriette Jacobsen, Østfold som vara.

BSSSC Strategy 2016 - 2020

Tidligere artikler
ØstlandsSamarbeidet
et frivillig nettverkssamarbeid mellom de åtte fylkeskommunene på Østlandet
Oppland Hedmark Buskerud Telemark Vestfold Akershus Oslo Østfold