Kontaktinformasjon

Østlandssamarbeidet
c/o Akershus fylkeskommune
Postboks 1200 Sentrum
N-0107 Oslo
Tel. +47 22 05 50 80

Fax +47 22 05 50 88

E-post: ostland@akershus-fk.no

 
 

Nordlig dimensjon i fokus i Oslo 8. april

22.04.2014

På vegne av BSSSC deltok Roger Ryberg (styremedlem fra Østlandssamarbeidet) på møte i Nordlig dimensjon partnerskapet i Oslo 8. april. Møtet ble ledet av statssekretær Bård Glad Pedersen i UD. BSSSC har over flere år jobbet for å trekke regional og lokale myndigheter tettere inn mot den Nordlige dimensjon - et partnerskap mellom Russland, EU, Norge og Island. De nasjonale myndighetene stiller seg positive til BSSSCs initiativ og vil se nærmere på hvordan dette kan legges tilrette. Konklusjoner fra møtet og Rybergs innlegg - se under

bilde_2

ND SOM Programme 

ND SOM 8.4.14 - Chair's Conclusions 

INTERVENTION Roger Ryberg 

Besøk av delegasjon fra Schleswig-Holstein

22.04.2014

24. -28. mars 2014 hadde Østlandssamarbeidet studiebesøk av 6 personer fra Schleswig–Holstein. Besøket var en gjenvisitt etter at en gruppe fra Østlandssamarbeidet besøkte Schleswig-Holstein i april 2013. Formålet med turen var å se og lære samt  knytte kontakter for videre utveksling mellom fylkeskommunene på Østlandet og Schleswig–Holstein innen temaene "ungdom" og "ungdomsmedvirkning". Med på turen var bl.a representanter fra Landesjugendring Schleswig–Holstein, Ostsee Jugendbüro og Sportjugend Schleswig–Holstein. Gruppa besøkte Lillehammer og Ungdoms OL. I Akershus fikk de innblikk i skoledemokrati og Ungt Entreprenørskap. I Moss (Østfold) fikk de bl.a. informasjon om Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Bystyre.studietur SH 2 b_2

program studietur SH 

Deltakerliste S-H mars 2014

Handlingsprogram 2014-2015

02.04.2014

Kontaktutvalget har vedtatt handlingsprogram med fire innsatsområder: samferdsel, opplæring, europapolitisk arbeid og tiltakspakke for økt konkurransekraft

Handlingsprogram 2014-2015 sammen med Schleswig-Holstein

02.04.2014

Oppfølgingsansvar for handlingsprogram med 7 temaområder er fordelt på fylkeskommunene

Tiltakspakke for å motvirke todelingen i norsk økonomi og næringsliv

02.04.2014

Arbeidet med tiltakspakke skal skje innenfor områdene skog- og trenæringen, forskningsrelatert nettverksbygging, fylkeskommunale virkemidler, kompetanse, samferdsel

"Østlandspakka" skal revideres

02.04.2014

Arbeidet skal tilpasses Regjeringens opplegg for neste Nasjonal Transportplan

Organiseringen av regionalt samarbeid skal vurderes

02.04.2014

Etter forslag fra Oslo har Kontaktutvalget vedtatt å ville delta i en prosess for å vurdere regionalt samarbeid. Utgangspunkt er de tre organisasjonene Østlandssamarbeidet, Samarbeidsalliansen Osloregionen og Osloregionens Europakontor.

 

Nordsjøkommisjonen markerte 25-års jubileum i Aalborg, Danmark 12 - 14. mars 2014

24.03.2014

Samtidskunst: Østlandsutstillingen vises i år i Hedmark, Buskerud og Østfold

20.03.2014

Første utstillingssted er Kunstbanken, Hamar 22.03 - 11.05.14. På åpningsdagen arrangeres et seminar med tema "reise" og internasjonal deltakelse. Østlandsutstillingen er kunstnerstyrt, har fri innsendingsrett og finansieres av fylkeskommunene gjennom Østlandssamarbeidet.

Østlandsutstillingen mars 2014

 Østlandsutstillingen Hamar 2014

Norsk-tysk kunstmøte i Parlamentet i Schleswig-Holstein

26.02.2014

Som en oppfølging til et tysk-nordisk kunsthåndverksprosjekt, Connecting og som en del av markeringen av Kiel-freden, har Schleswig-Holstein invitert til kunstutstilling i delstatens parlament. Utstillingen "Threaded" - på tysk "Eingefädelt" - vises 25.02. - 23.03.2014 med verk av 3 østnorske og 5 nordtyske kunsthåndverkere.  

Norsk-tysk kunstmøte - Threaded 2014

Tidligere artikler
Oppland Hedmark Buskerud Telemark Vestfold Akershus Oslo Østfold