Kontakt oss:

 

Østlandssamarbeidet c/o Akershus fylkeskommune

Postboks 1200 Sentrum

N-0107 Oslo

Tel: +47 22 05 50 80


90 10 83 89: Jon Petter Arntzen

95 83 27 58: Ann Irene Sæternes

92 46 75 19: Unn Ribe

160 representanter fra europske regioner fikk oppleve midtsommer og midnattssol i Bodø

05.07.2016

Byråmøte og generalforsamling i AER 2016 ble gjennomført 22. - 24. juni i Bodø med Nordland fylkeskommune som vertskap.

P1010179_2

Rapport fra Byråmøte i Bodø 22 juni 2016

Bureau-declaration-ReinventingDemocracy-adopted

Rapport fra AER GA i Bodø 230616 

Lenke til AER Aktivitetsrapport 2015-2016

Andreas Lervik, Østfold valgt til visepresident i Nordsjøkommisjonen på årsmøtet 17. juni 2016

28.06.2016

Årets Nordsjøkonferanse ble gjennomført 15 - 17. juni i Billund, DK med Region Syd-Danmark som vertskap. Konferansen brakte som vanlig sammen aktører fra både Interreg Nordsjøprogrammet og Nordsjøkommisjonen. På siste konferansens siste dag ble årsmøte i Nordsjøkommisjonen avviklet. Her ble Andreas Lervik fra fylkestinget i Østfold valgt til en av to visepresidenter. Som ny president ble valgt Kerstin Brunnström fra Västra Götalandsregionen i Sverige. Sekretariatet flyttes nå fra Bergen til Göteborg og ny generalsekretær er Magnus Engelbrektsson. Under finner dere rapport fra årsmøtet sammen med deklarasjon fra konferansen, mm.

Andreas Lervik Nordsjøkommisjonen_2

Visepresident Lervik, president Brunnström og visepresident Lamb.

Foto: Kjersti Garberg 

NSC årsmøte 2016 og ExCom siste

Legoland Declaration (FINAL) - building blocks for  the future

Revised NSR2020 final draft 

Policy statement transport final  

Voksenopplæring - fagopplæring - karriereveiledning

16.06.2016

Informasjon 15.06.2016 ved KD og egne krefter om vårens stortingsmeldinger, NOU, og yrkesfagtema i fellesmøte med "effektiv kompetanseheving" for voksenopplæringsgruppe og fagopplæringsgruppe.

KU-møte med deltagelse fra Europaminister Elisabeth Aspaker

08.06.2016

elisabeth-aspaker_165x220[1]Det siste møte i kontaktutvalget (KU) før sommerferien ble avholdt fredag 10. juni. I tillegg til behandling av ordinært sakskart, hadde KU denne gangen besøk av Europaminister Elisabeth Aspaker, som i sitt innlegg fokuserte på Østersjøsamarbeidet og Norden i Europa. Europaministeren gav ros til Østlandssamarbeidet sitt internasjonale arbeid. I tillegg deltok IMDI sin organisasjonsdirektør Marit Elin Eide på.

Det ble på møtet bestemt at Østlandssamarbeidet skal påta seg formannskap og sekretariatsansvar for BSSSC for 2017-2018.

Aspakers tale til Kontaktutvalget i Østlandssamarbeidet

Registrering til BSSSCs årskonferanse 14. - 16. september 2016 i Hämeenlinna, Finland er nå åpen

07.06.2016

"Bridge over Troubled Water - Value of Regional Co-operation in Challenging Times" er tittelen på årets BSSSC konferanse, som finner sted i Hämeenlinna litt nord for Helsinki i Finland 14 til 16. september. Som innledere i programmet finner vi bl.a. EUs kommisær for regionalpolitikk, Corina Cretu, Finlands næringsminister, Olli Rehn, president i EUs regionkomite, Markku Markkula, generalsekretær i Europarådets kommunal- og regionalkongress, Andreas Kiefer og Schleswig-Holsteins Europaminister Anke Spoorendonk. Østlandssamarbeidet er ansvarlig for en parallell sesjon om bio-økonomi - der bl.a. Oppland og Hedmarks strategiarbeid skal presenteres som case. Program og praktisk informasjon finner dere her

24th BSSSC AC programme -  updated pr 060616

 

Som vanlig vil det i forkant bli gjennomført en ungdomskonferanse (14.09) og program for denne finner dere her bssscyouthevent2016

Lenke til mer info og påmelding finner dere her www.hameenliitto.fi/fi/24th-bsssc-annual-conference 

Rapport fra Menon om mellomstore byer

01.06.2016

Østlandssamarbeidet har fått utarbeidet en ny rapport om de mellomstore byene - på Østlandet - og man ser på byene  sin betyding for regional vekst og utvikling. Rapporten finner du her:Rapport om mellomstore byer på Østlandet

Internasjonalt fagpolitisk utvalg møtte statssekretær Grete Ellingsen i KMD til dialog

18.05.2016

Internasjonalt fagpolitisk utvalg innledet sitt møte 13. mai med et dialogmøte med statssekretær i KMD, Grete Ellingsen. Fokus ble satt på europapolitisk arbeid og regionreformen (Meld.St. 22 (2015-2016)), Interreg og Europapolitisk forum. Samarbeid mellom forvaltningsnivåene i europapolitikken er viktig, og Ellingsen tok til orde for å styrke felles utnyttelse av arenaer, nettverk og program. Videre ble synliggjøring av nytte og merverdi av programdeltakelse samt markedsføring av de gode eksemplene løftet fram. Betydningen av regionale utviklingsmidler, som basis for deltakelse i europeisk programsamarbeid, ble vektlagt fra fylkeskommunenes side.  

P1010146_2

Statssekretær Grete Ellingsen og leder av internasjonalt fagpolitisk utvalg, Gunn Marit Helgesen (foto: Østlandssamarbeidet)

Referat fra møte 2016-05-13 

Høringsinnspill vedr EUs pakke for sirkulær økonomi fra Østlandssamarbeidet

Enighet om samlokalisering

12.05.2016

De administrative lederne i Østlandssamarbeidet (ØS), Osloregionens Europakontor (ORE) og Osloregionen (OR) er enige om å samlokalisere de tre sekretariatene for på denne måten å styrke det regionale samarbeidet i regionen og for å utnytte de samlede ressurser enda bedre. For nærmere informasjon se vedlagt avtale om samlokalisering av sekretariatene

Østlandssamarbeidet på høring om regionreformen

10.05.2016

Østlandssamarbeidet (ØS) deltok sammen med KS og Trøndelagsfylkene på høringen 9. mai om Meld St. 22 (2015-2016) om nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver. Roger Ryberg og Anette Solli representerte ØS på høringen med Stortingets kommunal og forvaltningskomite. Det ble på høringen gitt en tydelig beskjed om at makt og myndighet må overføres til de nye regionene slik at regionalt folkevalgt nivå får reell mulighet til å kunne styre samfunnsutviklingen i ønsket retning. Slik oppsummerer KS høringen

Høringsuttalelse til regionreformen

08.05.2016

Østlandssamarbeidet (ØS) deltar mandag 9. mai på Stortingshøringen om Meld. St. 22 (2015-2016) om regionreformen. Under høringen deltar ØS sammen med KS og Trøndelagsfylkene. Her er høringsuttalelsen fra ØS: Høringsuttalelse til regionreformen

Tidligere artikler
Oppland Hedmark Buskerud Telemark Vestfold Akershus Oslo Østfold