Kontaktinformasjon

Østlandssamarbeidet
c/o Akershus fylkeskommune
Postboks 1200 Sentrum
N-0107 Oslo
Tel. +47 22 05 50 80

Fax +47 22 05 50 88

E-post: ostland@akershus-fk.no

 
 

Oversikt over EU-program som Norge er med i 2014 - 2020

07.07.2014

Osloregionens Europakontor har sammen med Østlandssamarbeidet utarbeidet en oversikt over de EU-programmene som Norge har tilgang til for perioden 2014 - 2020. Vedlagt finner dere informasjon om program og prioriteringer samt budsjett og hvem dere bør kontakte for ytterligere informasjon og veiledning. Lykke til!

EU-programmer 2014-2020 - pr. 07.07.14

Østlandsutstillingen videreføres som kulturpolitisk tiltak

18.06.2014

Kontaktutvalget har behandlet evaluering 2012-2014 av den årlige landsdelsutstillingen. 28.juni åpnes den som sommerutstilling i Kunstnersenteret i Buskerud, Drammen og til høsten vises den i Østfold. Første utstillingssted i år var Kunstbanken, Hedmark. Evalueringssaken kan leses her :

Evaluering ØU - sak i Kontaktutvalget juni 2014  

Fylkeskommunene ber om utvikling av fagskolene

17.06.2014

På bakgrunn av vedtak i fylkeskommunene har Østlandssamarbeidets Kontaktutvalg 13.06.2014 vedtatt å sende henvendelse til statlige myndigheter om utvikling av og  et bærekraftig finansieringssystem for fagskolene. Fagskolene er tertiærutdanning og bygger

hovedsakling på yrkesutdanning med fagbrev. Brevet som er sendt fra Østlandssamarbeidet

kan leses her.

Østlandssamarbeidets Kontaktutvalg - brev om fagskolen juni 2014

Østfold mottok pris for sitt ungdomsarbeid under AERs generalforsamling i Wroclaw, Polen 27. mai

30.05.2014

AERs president Hande Özsan Bozatli og visepresident Sonja Steen overrakte MYFER prisen 2014 (Most Youth Friendly European Region) til delegasjonen fra Østfold under AERs generalforsamling 27. mai. Østfold fikk prisen for sitt gode arbeid for ungdomsmedvirkning. Leder for ungdommens fylkesråd, Eirin Ronæs, mottok prisen sammen med fylkesvaraordfører Per Inge Bjerknes samt Line Helene Nilsen og Rune Vold Vallner fra fylkeskommunens adm.

P1000614_2

Agenda GA-Wroclaw 

Political_Statement_ from GA 2014 

Rapport fra AER Ekstra ord GA 2014 

Rapport fra AER GA 2014 

Report from Monitoring & Evaluation Group

European Institute for Gender Equality 

Oppsummering fra tematisk konferanse 28. mai

Europapolitisk forum for dialog mellom nasjonale, regionale og lokale myndigheter møttes i Fredrikstad 19 - 20 mai

22.05.2014

Under ledelse av statssekretær i UD, Ingvild Næss Stub, drøftet Europapolitisk forum bl.a. Horisont 2020 programmet og norsk mobilisering samt transportkorridorer og miljøvennlig transport. Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Jon-Ragnar Aarset, deltok i diskusjonen om EUs transportnettverk og infrastruktur for miljøvennlig transport.

P1000603_2

Dagsorden EPF 20. mai 2014 

sak 2 -Horisont 2020 - mobilisering til deltakelse

sak 3 -diskusjonsnotat om transportpolitikk

Saker forberedes til sommerens kontaktutvalgsmøte

16.05.2014

Rådmannsutvalget møtes 23.mai og fylkesordførere og politikerkolleger 13.juni. Blant sakene nevnes felles uttalelse om fagskolen, to evalueringer - Østlandsutstillingen og ØstsamUng - og samferdsel med intercity-oppfølging. Budsjett og møteplan 2015 behandles også i juni. Sakspapirer til møtet 23.05.14 kan leses her.

RU sakskart 2014-05-23 

 

Fylkeskommunene har drøfta fagskolen og fagpolitisk utvalg innstilte 09.05.2014 på at Kontaktutvalget tar saken videre

14.05.2014

Innstillingen til Kontaktutvalgets møte 13.06.2014 og saksframlegg kan leses her.

Innstilling fagskolesak fra fagpol mai 2014 til kontaktutvalget

Østland - fagskolesak fra fk til fagpol OKV mai 2014

Fagpolitisk utvalg ber KS ta opp landslinjene i vgo og KD om en nasjonal godkjenningsordning for utenlandsk yrkesutdanning

14.05.2014

Miniseminar om EUs Østersjøstrategi

07.05.2014

Tirsdag 6. mai gjennomførte Østlandssamarbeidet i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet et vellykket mini-seminar om EUs Østersjøstrategi i Oslo. Målsettingen var å øke kunnskapen om strategien i Norge og synliggjøre muligheter for norske aktørers deltakelse. Axel Rød fra EU-kommisjonen, DG Regio, innledet om bakgrunn og status. Inviterte representanter fra Finland, Danmark og Sverige orienterte om arbeidet på områdene naboskapsamarbeid, martime tema og innovasjon. Program og presentasjoner fra seminaret kan lastes ned under. 

P1000568_2P1000571_2

 P1000564_2

Oppsummering fra miniseminar om EUs Østersjøstrategi i Oslo 6. mai 2014

Miniseminar om EUSBSR i Oslo 

Deltakerliste miniseminar om EUSBSR i Oslo 6  mai

EUSBSR objectives and priorities 

Strategy document March 2012 

Præsentation Oslo Bjarke W. Bøtcher 

Presentasjon Karin Nygård Skalmann 

Presentasjon PA Energy 

Presentasjon Østersjøprogrammet 060514 

Priority_Area_Maritime-Safety-and-Security Brochure

Priority Area Clean Shipping brochure  

Nordlig dimensjon i fokus i Oslo 8. april

22.04.2014

På vegne av BSSSC deltok Roger Ryberg (styremedlem fra Østlandssamarbeidet) på møte i Nordlig dimensjon partnerskapet i Oslo 8. april. Møtet ble ledet av statssekretær Bård Glad Pedersen i UD. BSSSC har over flere år jobbet for å trekke regional og lokale myndigheter tettere inn mot den Nordlige dimensjon - et partnerskap mellom Russland, EU, Norge og Island. De nasjonale myndighetene stiller seg positive til BSSSCs initiativ og vil se nærmere på hvordan dette kan legges tilrette. Konklusjoner fra møtet og Rybergs innlegg - se under

bilde_2

ND SOM Programme 

ND SOM 8.4.14 - Chair's Conclusions 

INTERVENTION Roger Ryberg 

Tidligere artikler
ØstlandsSamarbeidet
et frivillig nettverkssamarbeid mellom de åtte fylkeskommunene på Østlandet
Oppland Hedmark Buskerud Telemark Vestfold Akershus Oslo Østfold