Kontaktinformasjon

Østlandssamarbeidet
c/o Akershus fylkeskommune
Postboks 1200 Sentrum
N-0107 Oslo
Tel. +47 22 05 50 80

Fax +47 22 05 50 88

E-post: ostland@akershus-fk.no

 
 

Høring i Stortingets kommunalkomité 14.04.2015 om kommune- og regionreformen

15.04.2015

Fylkesordførerne Haabeth (ØFK) og Johansen (VFK) møtte for 7 fylkeskommuner på Østlandet. Fylkeskommunenes synspunkter på utvikling av det regionale folkevalgte nivået - med forslag bl.a. om overføring av statlige oppgaver - kan leses her. Fylkeskommunene ber om, sammen med KS, å bli aktivt involvert i videre arbeid mot framtidig regionnivå.

Østlandssamarbeidet - innspill kommune- og regionreformen april 2015   

Ny sekretariatsleder ansatt

31.03.2015

Jon Petter Arntzen er ansatt som ny sekretariatsleder i Østlandssamarbeidet. Arntzen er 51 år, utdannet bedriftsøkonom, siviløkonom og eksportmarkedsfører. Han har vært administrerende direktør for Kunnskapsfabrikken Vesterålen/Fabrikken næringshage siden 2008. Han har også vært daglig leder i Sortland næringsselskap og har vært komitesekretær for næringskomiteen på Stortinget. Han har også bakgrunn fra Nordland fylkeskommune.

Revidert Østlandspakke - høringsutkast mars 2015

16.03.2015

Kontaktutvalget behandlet i møte 6. mars forslag til Revidert Østlandspakke 2018-2017. Østlandspakka viser hvilke prioriteringer fylkeskommunene på Østlandet står sammen om. InterCity-utbyggingen har førsteprioritet hos alle fylkeskommunene. Høringsutkastet er nå til uttalelse i fylkeskommunene, før kontaktutvalget vil fatte endelig vedtak i sitt møte 6. juni 2014.

Revidert Østlandspakke høringsutkast mars 2015

Årsrapport for 2014 godkjent

11.03.2015

Kontaktutvalget godkjente i møte 6. mars forslag til Østlandssamarbeidets årsrapport for 2014. Rapporten gir en oversikt over hovedaktiviteter og resultater i 2014. Arbeid for å sikre InterCity-utbyggingen og revisjon av Østlandspakka har vært viktige innsatsområder. Fagskolen og oppfølging av forskningsprosjekter har vært sentralt innen opplæring. Samarbeidet mellom Østlandsfylkene og Schleswig-Holstein ble markert i Kiel, og samarbeidet med nasjonale myndigheter er styrket. Les hele årsrapporten eller Hovedpunkter årsrapport 2014

13 tilbydere av fagskoletilbud innen helse møtte fylkeskommunene

11.03.2015

Fylkeskommunene forvalter siden 2010 midler fra Helsedirektoratet til fagskoletilbud, fra statsbudsjettets  Kompetanseløftet 2015 som er en del av Omsorgsplan 2015. Både studieforbund og offentlige tilbydere kan søke om tilskudd. 11 utdanninger er godkjent. Østlandsfylkene har samordnet frister og skjema og 04.03.2015 holdt saksbehandlergruppa et fellesmøte for ialt 13 tilbydere. 

ØSTLAND - møteref mars 2015 tilbydere fagskole helse + fk

Østlandssamarbeidet nettverksmøte 04 03 2015   

Skolehelsetjenesten i videregående skole stod på dagsorden da kontaktutvalget møtte ØstsamUng til dialog

09.03.2015

God helse gir god læring - dette var utgangspunkt for møte mellom kontaktutvalgets medlemmer og ØstsamUng nettverket i Oslo 6. mars. Kari Lie fra Ungdommens fylkesting i Hedmark og Kristian Gravermoen fra Ungdommens fylkesting i Buskerud  innledet til debatt.

P1000810_2_2

P1000808_2

Notat fra ØstsamUng til KU 06.03.15  

Momenter fra møte mellom ØstsamUng og kontaktutvalget

Revidert Østlandspakke - høringsforslag

24.02.2015

Kontaktutvalget skal i møte 6. mars behandle høringsforslag til revidert Østlandspakke 2018-2017. ØP versjon 2015-02-17

I samme møte skal utvalget også behandle flere andre samferdselssaker - bl.a. rapport om knutepunktutvikling og forslag til arbeidsopplegg for gjennomgående billettering. Fullt sakskart til kontaktutvalgets møte finner du her.

Internasjonalt fagpolitisk utvalg satte fokus på smart spesialisering

13.02.2015

IMG_8193_2

Internasjonalt fagpolitisk utvalg besøkte Sevilla, Spania 8. - 11. februar for å lære mer om smart spesialiering. Gruppa hadde møte med EUs plattform for smart spesialisering (JRC/S3) og med regionen Andalusia. Program for studietur til Spania 

Presentasjonene finner du her 

2015 - et fagskoleår

10.02.2015

Kunnskapsministeren omtalte 2015 som et fagskoleår, da han mottok NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg. Fagpolitisk utvalg opplæring - kompetanse - verdiskaping har diskutert NOU-en. Sak med oppsummering av diskusjonen går til Kontaktutvalget som forslag til høringsuttalelse fra Østlandssamarbeidet.

NOU fagskole - til Kontaktutvalget mars 2015

 

Lanseringskonferanse for Interreg Østersjøprogrammet og Nordsjøprogrammet

11.12.2014

Østlandssamarbeidet arrangerte i nær dialog med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) en vellykket lanseringskonferanse for de to nye Interreg-programmene i Østersjøregionen og Nordsjøregionen den 20. januar 2015 på Thon hotel Arena, Lillestrøm. Konferansen, som samlet rundt 80 deltakere, hadde fokus på informasjon om programmene, gode eksempler, veiledning og tips til framtidige søkere. Program Interregkonferanse 20.01.15 

P1000768_2

Elena Kolosova orienterer om Interreg Østersjøprogrammet

Presentasjoner fra konferansen finner dere her: 

Tidligere artikler
ØstlandsSamarbeidet
et frivillig nettverkssamarbeid mellom de åtte fylkeskommunene på Østlandet
Oppland Hedmark Buskerud Telemark Vestfold Akershus Oslo Østfold