Kontakt oss:

 

Østlandssamarbeidet c/o Akershus fylkeskommune

Postboks 1200 Sentrum

N-0107 Oslo

Tel: +47 22 05 50 80


90 10 83 89: Jon Petter Arntzen

95 83 27 58: Ann Irene Sæternes

92 46 75 19: Unn Ribe

Første møte i fagpolitisk utvalg opplæring 01.02.2016

04.02.2016

"Østlandsrunde" med fylkesvis statusoversikt og orienteringer fra Kunnskapsdepartementet om fagopplæring og program for bedre gjennomføring

Regionreformen - hvordan finne frem ?

02.02.2016

Østlandssamarbeidet har det siste året bistått fylkeskommunene på Østlandet i forhold til det pågående arbeidet med regionreformen. Vi har samlet artikler, politiske uttalelser, adm. utredninger og viktige referansedokumenter fra Regjeringen. Sjekk linken nedenfor.

Aktuelt stoff om regionreformen

Internasjonal fagpolitisk utvalg startet opp med seminar om Europapolitisk arbeid

29.01.2016

Internasjonalt fagpolitisk utvalg hadde sitt første møte i fylkestingssalen i Akershus fylkeskommune 28. januar 2016. Dagen ble innledet med seminar om Europapolitisk arbeid, og utvalgets medlemmer fikk gode orienteringer fra Tysklands ambassadør til Norge, Axel Berg og Statssekretær Elsbeth Tronstad i UD. Utvalgets leder, Gunn Marit Helgesen innledet med en bred orientering om betydningen av og mulighetene det europapolitiske arbeidet gir.  I møtet ble utvalget enige om å rullere Østlandssamarbeidets europapolitiske strategi, og nedsatte i den forbindelse en politisk arbeidgruppe på fem personer.

P1010102_2P1010105_2

Program for MINISEMINAR om Europapolitisk arbeid

Europapolitisk arbeid -  presentasjon v Gunn Marit Helgesen

Innlegg på miniseminar - Statssekretær Elsbeth Tronstad

Tysklands Europapolitikk og samarbeid med Norge v Ambassadør Axel Berg

Verktøy for Europapolitisk arbeid - presentasjon v Jan Edøy

Interreg - presentasjon v Ann Irene Sæternes

Europapolitisk forum drøftet sirkulær økonomi i sitt møte 27.01.16

29.01.2016

Europapolitisk forum var samlet til sitt første møte i 2016 i Formannskapssalen i Oslo Rådhus den 27. januar. Tema på dagsorden var sirkulær økonomi og EUs initiativ lansert i desember 2015, samt bærekraftig godstransport og migrasjon. Forumet fikk også en oppdatering etter klimatoppmøtet i Paris i desember v/politisk rådgiver i KLD, Jens Frølich Holte. Fra Østlandssamarbeidet møtte fylkesordfører Anette Solli (AFK) og fylkesvaraordfører Ivar Odnes (OFK).

P1010097_2

Dagsorden 

Notat - sirkulær økonomi 

Notat - Transportpolitikk 

Konstituerende styremøte avholdt i Høyere Yrkesfaglig Utdanning a/s

27.01.2016

Ved konstituerende styremøte 26.01.2016 ble styreleder ved Fagskolen i

Vestfold, Per-Eivind Johansen, tidligere fylkesordfører i Vestfold,  valgt som leder i selskapet. Per-Eivind Johansen-2_2

Styreleder ved Fagskolen Innlandet, Anders Bredesen, ble nestleder. Selskapet skal arbeide for høyere utdanning basert på yrkesfag, ut fra næringslivets behov.

 

 

Per-Eivind Johansen 

Dialogkonferanse Smart Spesialisering

17.01.2016

imagesCAGUFR1M_2

Øslandssamarbeidet gjennomførte en vellykket dialogkonferanse tirsdag 12. januar 2016 om Smart Spesialisering. Ca 90 personer fra fylkeskommuner, næringsliv, virkemiddelapparat og instituttsektoren deltok. Statssekretær Paul Chaffey fra KMD representerte politisk ledelse og tok utgangspunkt i behovet for å utvikle et konkurransedyktig næringsliv på Østlandet. Presentasjonene på seminaret er tilgjengelig på linken nedenfor.

 

Presentasjoner fra dialogkonferanse

 

Østlandsutstillingens samarbeidsprosjekt med Schleswig-Holstein : Fellesutstillingen åpnes i Kiel 17.01.2016

14.01.2016

Innenfor rammen av Østlandsfylkeskommunenes samarbeidsavtaler med Schleswig-Holstein samarbeider landsdelsutstillingen for Østlandet med sin tyske søsterorganisasjon om en felles norsk-tysk utstilling med samtidskunst. Den ble vist i Oslo sommeren 2015 og vises januar - mars 2016 i Kiel. Både delstatens kulturminister og den norske konsul deltar ved åpningen 17.01.16.

Østlandsutstillingen - invitasjon Kiel jan 2016

Felles kronikk ved fylkesordførerne om regionreform

05.01.2016

Innlegg i Aftenposten 04.01.2016 : Mer makt til folket

Mer makt til folk og folkevalgte - kronikk ved fylkesordførerne på Østlandet

Fagskolene utvikler nytt tilbud og 6 fylkeskommuner stifter Høyere Yrkesfaglig Utdanning A.S

14.12.2015

Fylkeskommunene Akershus, Buskerud, Oppland, Telemark, Vestfold og Østfold stifter selskap som skal søke NOKUT om godkjenning av tilbud etter fagskole, på bachelornivå. Stiftelsesmøtet var 08.12.2015. Pilotprosjektet gjelder ledelse på byggeplass, noe entreprenørbransjen ønsker. Fagskolestyrene er i tillegg i gang

med å drøfte organiseringen av de fylkeskommunale fagskolene på Østlandet.

Program stiftelsesmøte 08.12.2015

151208 Samarbeid Fagskolen Øst

Utviklingsavtale Høyere Yrkesfaglig Utdanning as

Stor interesse for dialogkonferanse om Smart Spesialisering

03.12.2015

Ønsker du å delta - trykk her !

De åtte fylkeskommunene på Østlandet vurderer hvordan man sammen med sentrale aktører kan utforme en mulig felles forskings- og innovasjonsstrategi for smart spesialisering. For å få innspill til innretningen på en slik strategi - samt organisering  og roller i det videre arbeidet - inviterer Østlandssamarbeidet til dialogkonferanse tirsdag 12. januar 2016 kl. 10:00 – 15:45. Statssekretær Paul Chaffey i KMD deltar og orienterer om smart spesialisering på norsk. Fylkesordfører i Buskerud Roger Ryberg oppsummerer dialogkonferansen.

 

 Program dialogkonferanse 12. januar 2016

 

  paulChaffey_new_350x230px.jpg%20(nyhet_hovedbilde)[1]_2_2_2_2

   Statssekretær Paul Chaffey

Tidligere artikler
Oppland Hedmark Buskerud Telemark Vestfold Akershus Oslo Østfold