Kontaktinformasjon

Østlandssamarbeidet
c/o Akershus fylkeskommune
Postboks 1200 Sentrum
N-0107 Oslo
Tel. +47 22 05 50 80

Fax +47 22 05 50 88

E-post: ostland@akershus-fk.no

 
 

InterCity-konferanse 27. oktober 2014

Jernbaneverket og Østlandssamarbeidet arrangerer sammen en InterCity-IC-togkonferanse 27. oktober, på Thon Hotel Opera i Oslo. Konferansen vil gi oppdatert informasjon og bidra til nytting erfaringsutveksling mellom involverte parter. Blant innlederne er samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, konsernsjef Geir Isaksen fra NSB, fungerende jernbanedirektør Gunnar G. Løvås og Østlandssamarbeidets leder, Ole Haabeth. Konferansen er nå fulltegnet.

InterCity-konferansen 2014

6 fagskoler samarbeider om prosjekt Yrkeshøgskole

23.09.2014

Og fylkeskommuner har bevilget prosjektmidler for å utrede høgskoleutdanning som påbygning etter fagbrev og teknisk fagskole. Prosjektplan kan leses her.

Prosjektplan Yrkeshøyskolen Øst versjon 27  august 2014 

Møte med Europarådets kommunal- og regionalkongress 11.09 2014

15.09.2014

Representanter fra Østlandssamarbeidet og Vestlandsrådet møtte en delegasjon fra Europarådets kommunal- og regionalkongress i Oslo 11. september. Delegasjonen var i Norge for å undersøke om bestemmelsene i Europarådets charter om lokalt selvstyre etterleves av Norge. Delegasjonen bestod av to politiske representanter, en ekspert og en representant fra sekretariatet. En rapport fra gjennomgangen i Norge vil bli lagt fram for kommunal- og regionalkongressen i løpet av høsten.

P1000661_2

Questions County Council Networks

Norsk seminar 2014

15.09.2014

 P1000664_2

Et norsk seminar ble arrangert 11. september 2014. Innledningsvis i seminaret var det fokus på flernivåstyring generelt og hovedresultater fra TransGovernance-prosjektet. Deretter ble det gitt orienteringer om europeiske transportkorridorer og et forslag til nytt Interreg-prosjekt i korridoren Skandinavia til Middelhavet. Avslutningsvis ble det gitt nærmere informasjon om utviklingsarbeid i Öresundsregionen og litt om STRING-samarbeidet.

TG seminar Odnes_innledning

Hasselgren Multi Level Governance

Viktor BSR TransGovernance

Iversen TEN-T prioriterte korridorer

Assig Scandria projecting 

Hasselgren Öresund transport infrastructure governance Oslo 140911

Bjerknes STRING-samarbeidet

 

Østlandsutstillingen vises i Østfold kunstnersenter 6.9-19.10.2014

09.09.2014

Landsdelsutstilling med samtidskunst åpnet i fylke nr 3 i år

Østlandsutstillingen sept 2014

Oversikt over EU-program som Norge er med i 2014 - 2020

07.07.2014

Osloregionens Europakontor har sammen med Østlandssamarbeidet utarbeidet en oversikt over de EU-programmene som Norge har tilgang til for perioden 2014 - 2020. Vedlagt finner dere informasjon om program og prioriteringer samt budsjett og hvem dere bør kontakte for ytterligere informasjon og veiledning. Lykke til!

EU-programmer 2014-2020 pr. 15.09.14

Østlandsutstillingen videreføres som kulturpolitisk tiltak

18.06.2014

Kontaktutvalget har behandlet evaluering 2012-2014 av den årlige landsdelsutstillingen. 28.juni åpnes den som sommerutstilling i Kunstnersenteret i Buskerud, Drammen og til høsten vises den i Østfold. Første utstillingssted i år var Kunstbanken, Hedmark. Evalueringssaken kan leses her :

Evaluering ØU - sak i Kontaktutvalget juni 2014  

Fylkeskommunene ber om utvikling av fagskolene

17.06.2014

På bakgrunn av vedtak i fylkeskommunene har Østlandssamarbeidets Kontaktutvalg 13.06.2014 vedtatt å sende henvendelse til statlige myndigheter om utvikling av og  et bærekraftig finansieringssystem for fagskolene. Fagskolene er tertiærutdanning og bygger

hovedsakling på yrkesutdanning med fagbrev. Brevet som er sendt fra Østlandssamarbeidet

kan leses her.

Østlandssamarbeidets Kontaktutvalg - brev om fagskolen juni 2014

Østfold mottok pris for sitt ungdomsarbeid under AERs generalforsamling i Wroclaw, Polen 27. mai

30.05.2014

AERs president Hande Özsan Bozatli og visepresident Sonja Steen overrakte MYFER prisen 2014 (Most Youth Friendly European Region) til delegasjonen fra Østfold under AERs generalforsamling 27. mai. Østfold fikk prisen for sitt gode arbeid for ungdomsmedvirkning. Leder for ungdommens fylkesråd, Eirin Ronæs, mottok prisen sammen med fylkesvaraordfører Per Inge Bjerknes samt Line Helene Nilsen og Rune Vold Vallner fra fylkeskommunens adm.

P1000614_2

Agenda GA-Wroclaw 

Political_Statement_ from GA 2014 

Rapport fra AER Ekstra ord GA 2014 

Rapport fra AER GA 2014 

Report from Monitoring & Evaluation Group

European Institute for Gender Equality 

Oppsummering fra tematisk konferanse 28. mai

Europapolitisk forum for dialog mellom nasjonale, regionale og lokale myndigheter møttes i Fredrikstad 19 - 20 mai

22.05.2014

Under ledelse av statssekretær i UD, Ingvild Næss Stub, drøftet Europapolitisk forum bl.a. Horisont 2020 programmet og norsk mobilisering samt transportkorridorer og miljøvennlig transport. Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Jon-Ragnar Aarset, deltok i diskusjonen om EUs transportnettverk og infrastruktur for miljøvennlig transport.

P1000603_2

Dagsorden EPF 20. mai 2014 

sak 2 -Horisont 2020 - mobilisering til deltakelse

sak 3 -diskusjonsnotat om transportpolitikk

Saker forberedes til sommerens kontaktutvalgsmøte

16.05.2014

Rådmannsutvalget møtes 23.mai og fylkesordførere og politikerkolleger 13.juni. Blant sakene nevnes felles uttalelse om fagskolen, to evalueringer - Østlandsutstillingen og ØstsamUng - og samferdsel med intercity-oppfølging. Budsjett og møteplan 2015 behandles også i juni. Sakspapirer til møtet 23.05.14 kan leses her.

RU sakskart 2014-05-23 

 

Tidligere artikler
ØstlandsSamarbeidet
et frivillig nettverkssamarbeid mellom de åtte fylkeskommunene på Østlandet
Oppland Hedmark Buskerud Telemark Vestfold Akershus Oslo Østfold