Kontaktinformasjon

Østlandssamarbeidet
c/o Akershus fylkeskommune
Postboks 1200 Sentrum
N-0107 Oslo
Tel. +47 22 05 50 80

Fax +47 22 05 50 88

E-post: mailto:ostlandssamarbeidet@afk.no   

 

 

 
 

Nytt mini-seminar om EUs Østersjøstrategi i Oslo 7. oktober 2015

26.06.2015

Østlandssamarbeidet vil sammen med KMD gjennomføre et nytt miniseminar om EUs Østersjøstrategi i Oslo, Akersgt. 59, onsdag 7. oktober 2015. Ny handlingsplan vil bli presentert og fokusområdene energi, utdanning, ungdom og arbeidsmobilitet, kultur samt bioøkonomi vil bli presentert. Program finner dere her. Påmelding til Ann Irene Sæternes i Østlandssamarbeidets sekretariat innen 25. september.

VELKOMMEN!

Miniseminar om EUSBSR i Oslo 7 okt 2015

Smart spesialisering - felles arbeid på Østlandet

26.06.2015

Østlandssamarbeidet setter fokus på smart spesialisering og vil arrangere et seminar om tema på Østlandet tirsdag 12. januar 2016. Kontaktutvalget har i tillegg vedtatt å gjennomføre et forprosjekt høsten 2015. Statusrapport fra forprosjektet vil bli lagt fram som en del av seminaret i januar 2016. Utkast til program finner dere her. Noter dato og så kommer vi tilbake med mer informasjon til høsten. Seminar om smart spesialisering 12. januar 2016

 

Andreas Lervik, Østfold valgt til nytt norsk styremedlem i Nordsjøkommisjonen

23.06.2015

Nordsjøkommisjonen gjennomførte sitt årsmøte 18. juni 2015 i Assen, Nederland. NSC ledes for tiden av Hordaland og fylkesordfører Tom Christer Nilsen. På det nasjonale møtet i forkant av årsmøtet ble Andreas Lervik, Østfold valgt til nytt styremedlem fra Norge. Han erstatter Thore Westermoen, Vest-Agder. Lervik er valgt for perioden 2015 - 2017.

P1000920_2

Rapport fra NSC generalforsamling 2015 i Assen -NL

Assen Declaration 

Referat fra møte for norske medlemmer av Nordsjøkommisjonen

Østlandssamarbeidets rapport om regionreformen

18.06.2015

Arbeidsgruppens rapport ble lagt frem i kontaktutvalget 05.06.2015. Rapporten bør brukes av fylkeskommunene i den videre prosessen om regionreformen.

Sterke regioner på Østlandet_Rapport 2015-06-05 ny

Ny sekretariatsleder overtar

15.06.2015

Jon P ArntzenJon Petter Arntzen overtar fra 16. juni 2015 formelt som sekretariatsleder for Østlandssamarbeidet. Arntzen har allerede arbeidet i sekretariatet en måned nå, og er dermed godt inne i mange av arbeidsområdene. Han ser fram til å stifte bekjentskap med mange av dere i løpet av de kommende måneder.

Østlandssamarbeidet er opptatt av å styrke regionnivået som samfunnsutvikler

08.06.2015

Kontaktutvalget vedtok å sende uttalelse om kommunereformen før Stortinget behandler denne saken 09.06.2015. Hvordan oppgavene best løses for innbyggerne må være avgjørende, mener Kontaktutvalget.    

Uttalelse regionreform 2015-06-05

Østnorsk og nordtysk kunst vises i 3 Oslo-gallerier

08.06.2015

Tysklands  ambassadør og Oslo kommunes kulturkomitéleder åpnet 6.6.2015 Østlandsutstilling som norsk-tysk prosjekt. Tema er identitet og kunsten vises i Oslo i sommer og i Kiel på nyåret 2016.  

Deltakerne på kommisjonsmøte i partnerskapet med Schleswig-Holstein fikk orientering om Hedmarks satsing på bioteknologi

13.05.2015

6. - 7. mai 2015 ble det årlige møte i partnerskapet med delstaten Schleswig-Holstein gjennomført - denne gangen på Hamar. Som en del av programmet besøkte deltakerne Store Ree og fikk en interessant orientering om Geno Global og om Heidner klyngen. For nærmere informasjon om kommisjonsmøtet og presentasjoner - klikk på lenken

Kommisjonsmøte med Schleswig-Holstein 2015

P1000850_2

Ungdom og ungdomsmedvirkning stod i fokus da EUs ambassadør til Norge, Helen Campbell møtte internasjonalt fagpolitisk utvalg til dialog 8. mai

12.05.2015

Helen Campbell la vekt på at EU ønsker å inkludere ungdom i alle deler av samfunnsutviklingen. EU jobber seg nå ut av den økonomiske krisen og tiltak for å få ungdom i arbeid, ungt entreprenørskap og støtte til unge gründere samt tiltak innen utdanning med fokus på frafall og økt mobilitet er på dagsorden. Mye av dette er nasjonal kompetanse, men det er bred enighet i EU om å samarbeide om tiltak på disse områdene. 

P1000856_2P1000860_2_2

EU Youth on the Move

EU Youth Guarantee 

BSSSCs ungdomsnettverk møttes i Drammen 16. - 18. april 2015

24.04.2015

P1000831_2

Ungdomsnettverket i BSSSC møttes for å jobbe med strategi og handlingsprogram for nettverket fram mot 2020 samt for å forberede ungdomsnettverkets innspill til årskonferansen i september på Gotland. Nellija Karpušenkova, Youth Council of Jelgava Municipality i Latvia ble valgt som nytt styremedlem etter Kevin Kiraga. Nellija (til høyre) sammen med det andre styremeldlemmet, Hanna Kivimäki fra Finland, foran møtedeltakerne i vårsola i Drammen.

Programme WGYP in Norway - April 2015 

Participants  BSSSC Youth  16 -18.04 2015

BSSSC Declaration on Youth Participation 17.09

Tidligere artikler
Oppland Hedmark Buskerud Telemark Vestfold Akershus Oslo Østfold