Kontakt oss:

 

Østlandssamarbeidet c/o Akershus fylkeskommune

Postboks 1200 Sentrum

N-0107 Oslo

Tel: +47 22 05 50 80


90 10 83 89: Jon Petter Arntzen

95 83 27 58: Ann Irene Sæternes

92 46 75 19: Unn Ribe

Oppfølging av unge uten jobb eller skoleplass

04.05.2016

Riksrevisjonen orienterte oppfølgingstjeneste-gruppa om sin undersøkelse, som er levert Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Stortinget vil drøfte rapporten til høsten.

Riksrevisjonen - oppfølging ungdom - presentasjon 2016-04-28

 

Dialogkonferanse med god deltagelse

03.05.2016

grete_ellingsen_[1]_2_2Hvordan kan de mellomstore byene på Østlandet styrkes som  motor for regional vekst og næringsutvikling? Det var temaet på dialogkonferansen som Østlandssamarbeidet arrangerte onsdag 4. mai. Ca 50 representanter fra kommuner, byer og fylkeskommuner på Østlandet deltok. Statssekretær Grete Ellingsen (bilde) fra KMD deltok på konferansen sammen med Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud og leder av kontaktutvalget i Østlandssamarbeidet.

Presentasjoner

Gloria Vitaly fra Oppland valgt til president i AERs ungdomsnettverk

02.05.2016

65 ungdommer fra 13 land deltok på vårmøte i AERs ungdomsnettverk på Lillehammer 30. april til 2. mai 2016. Møtet hadde fokus på sirkulær økonomi. Valg stod også på dagsorden, og ungdomsnettverket har nå fått sin første kvinnelige president - Gloria Vitaly fra ungdommens fylkesting i Oppland, Norge. I tillegg ble Sebastian Sandberg, også fra Oppland, valgt til nestleder i komiteen for helse og sosial og Alma Haugen Kvisgaard fra ungdommens fylkesråd i Østfold valgt som nestleder i komiteen for utdanning og kultur.

YRN Lillehammer 010516_2_2

Agenda YRN meeting 30.04 - 02.05 2016 

Mer info finner dere ved å klikke her

aer.eu/event/youth-regional-network-plenary-meeting/

Felles høringsuttalelse om KVU Oslo-navet

27.04.2016

På møte i fagpolitisk utvalg samferdsel 26. april var det enighet om å avgi en felles høringsuttalelse om KVU Oslo-navet. I uttalelsen pekes det på at kapasitetsøkning i Oslo-navet er viktig både for den gjennomgående regionale trafikken og for interntrafikken i Oslo.

Høringssuttalelse Oslo-Navet

Enighet om nasjonal transportplan 2018-2029

26.04.2016

Fagpolitisk utvalg for samferdsel drøftet i møte 26. april transportetatenes forslag til Nasjonal Transportplan for 2018-2029. Blant fylkeskommunene på Østlandet er det bred enighet om at full utbygging av InterCity med dobbeltsport fortsatt har høyeste prioritet. Fylkeskommunene vil nå behandle forslagene fra transportetatene og det legges opp til at felles høringsuttalelse fra Østlandssamarbeidet skal behandles på møte i kontaktutvalget 10. juni 2016.

 

DSC_0146_2

Olav Moe (leder av fagpolitisk utvalg) og Tom Granquist (leder av adm. gruppe)

ØstsamUng og Karriereutvalgets leder presenterer synspunkter i fagpolitisk utvalg opplæring 03.05.2016

25.04.2016

NOU 2016:7 Norge i omstilling - Karriereveiledning  ble overlevert kunnskapsministeren 25.04.2016. 

Tema to i utvalgsmøte 3.mai er fagopplæring. Etter orienteringer vil utvalget vil behandle handlingsprogram og andre saker.

 

Vedtatt strategi for Østlandssamarbeidet 2016-2019

18.04.2016

Kontaktutvalget vedok på møte 9. mars 2016 strategien for Østlandssamarbeidet for perioden 2016-2019.

 

Det skal i perioden gis prioritet til følgende 5 satsningsområder:

 

1. Samferdsel, miljø og klima

2. Næringsutvikling og verdiskaping

3. Internasjonalt/europapolitisk arbeid

4. Regionreform

5. Kompetanse

 

STRATEGIDOKUMENT 2016-2019  

Mer bruk av tre i offentlige bygg - workshop tirsdag 10. mai

18.04.2016

Østlandsamarbeidet inviterer til workshop tirsdag 10. mai for å øke kunnskapen om innovative offentlige anskaffelser som virkemiddel for utvikling av bærekraftige bygg i tre - med fokus på klima, miljø og energi.

Program workshop tirsdag 10. mai  

Påmelding til workshop

Dialogkonferanse onsdag 4.mai om de mellomstore byene på Østlandet

13.04.2016

Østlandsamarbeidet inviterer til dialogkonferanse for å drøfte hvordan de mellomstore byene på Østlandet kan styrkes som motor for regional vekst og næringsutvikling. Konferansen gjennomføres onsdag 4. mai i fylkestingssalen hos Akershus fylkeskommune. Målgruppen for konferansen er adm. og politisk ledelse i kommuner, mellomstore byer og fylkeskommunene på Østlandet. Statssekretær Grete Ellingsen i KMD deltar på konferansen. 

Program Dialogkonferanse mellomstore byer

Påmelding til konferansen 

Møte i STRING politiske forum og seminar om transportkorridorer i Stockholm 8. april

13.04.2016

STRING Siv_2

Foto: Kjersti Garberg, ØFK 

Fylkesvaraordfører i Østfold, Siv Henriette Jakobsen, deltok på vegne av Østlandssamarbeidet på møte i STRING politiske forum samt på seminaret "Connectivity in Scandinavian and Northern European infrastructure" i Stockholm 8. april. Jakobsen var en av paneldeltakerne under seminaret. Deklarasjonen fra møtet/seminaret finner dere her sammen med rapport fra STRING-møtet.

Programme April 8 Stockholm 

STRING_Stockholm_Declaration 

STRING 080416 rapport 

Tidligere artikler
Oppland Hedmark Buskerud Telemark Vestfold Akershus Oslo Østfold