Kontakt oss:

 

Østlandssamarbeidet c/o Akershus fylkeskommune

Postboks 1200 Sentrum

N-0107 Oslo

Tel: +47 22 05 50 80


90 10 83 89: Jon Petter Arntzen

95 83 27 58: Ann Irene Sæternes

92 46 75 19: Unn Ribe

Det er fortsatt midler og muligheter for norske aktører i Interreg-programmene for 2014 - 2020

15.02.2017

16. mars setter vi Interreg B og C programmene på dagsorden på Radisson Blu Oslo Airport hotel. Her kan interesserte få informasjon, sjekke ut ideer og få veiledning og bistad fra programansvarlige i bla. Østersjøen, Nordsjøen, Europa og Espon. Foreløpig program for konferansen finner du her Program for mobiliseringskonferanse Interreg

Her er lenke til påmelding : Påmelding mobiliseringskonferanse Interreg

 Påmeldingsfrist er satt til 2. mars. Velkommen!

BSSSC formann Roger Ryberg i møte med President i EUs Regionkomite Markku Markkula

10.02.2017

IMG_0797_2

I forbindelse med gjennomføring av det første styremøte i BSSSC under norsk formannskap i Brussel 9. februar, ble det gjennomført et møte mellom den nye BSSSC formannen og President i EUs Regionkomite (CoR) Markku Markkula. Ryberg orienterte om prioriteringene under det norske formannskapet og framhevet bl.a. satsing på ungdomsmedvirkning og ungdoms deltakelse i demokratiske prosesser. Markkula viste stor interesse for dette og ønsket et videre samarbeid med BSSSC på dette området. CoR har ambisjoner om å jobbe mer inn mot ungdomsmedvirkning. Ryberg tok også opp ønske om å fornye samarbeidsavtalen mellom CoR og BSSSC. Dette arbeidet vil bli igangsatt under våren og ungdomsarbeidet vil kunne legges inn som et nytt område. Ryberg inviterte også Markkula til BSSSCs årskonferanse i Potsdam, Tyskland 21. - 22. september 2017.

Formannskapet i BSSSC i møte med nestleder ved den norske delegasjonen til EU i Brussel

10.02.2017

IMG_2782_2

BSSSC formann, Roger Ryberg, møtte nestleder ved den norske EU delegasjonen, Ingrid Schulerud, til samtale i Brussel 8. februar. Førstesekretær Turi Bakke og regionalråd Eivind Lorentzen deltok også sammen med Ann Irene Sæternes og Jan Edøy. Ryberg orienterte om BSSSCs prioriteringer under det norske formannskapet og drøftet aktuelle problemstillinger og muligheter for Norge i lys av dette vervet.

Schulerud viste stor interesse for Østlandssamarbeidets arbeid gjennom BSSSC og tilbød å legge tilrette for møter og dialog fra delegasjonens side. Kontakt med UD i Oslo vil være viktig framover og er av gjensidig interesse for nasjonale og regionale myndigheter.

Kampen for IC bærer frukter - 280 mill. kroner til jernbaneplanlegging

12.12.2016

Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget har nå avgitt innstilling til budsjettet. Komiteens flertall viser til budsjettavtalen der det er bevilget 280 mill. kroner ekstra til jernbaneplanlegging. Merknadene fra komiteen

Forberedelse til å overta formannskapet i BSSSC fra 2017

05.12.2016

I forbindelse med at Østlandssamarbeidet tar over formannskapet i BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation) fra 1. januar 2017 besøkte påtroppende formann, Roger Ryberg, regionene West-Pommern i Polen (bl.a. møte med Marshall Olgierd Geblewicz) og Brandenburg i Tyskland sist uke. I tillegg hadde delegasjonen fra Norge møte med den norske ambassaden i Berlin om Østersjøsamarbeidet sett fra Tyskland (ambassadør Elisabeth Walaas og ambassaderåd Asbjørn Brandsrud). Godt og nært samarbeid med de regioner som er aktive i BSSSCs styre er viktig, og Ryberg benyttet muligheten til å diskutere og få innspill til BSSSCs prioriteringer for det norske formannskapet i 2017/18

Roger og Marshall Geblewicz_2  Bilde fra Berlin_2

Roger Ryberg og Olgierd Geblewicz   

Visit to Szczecin, Berlin and Brandenburg 31.11 and 1.12 2016

Møteplaner 2017

21.11.2016

For fylkeskommunene (fylkesting og fylkesutvalg) og Østlandssamarbeidets politiske utvalg

OVERSIKT OVER POLITISKE MØTER 2017

Brexit og framtidig regionalpolitikk etter 2020 stod på dagsorden i styremøte i Nordsjøkommisjonen 21. oktober 2016 i Brussel

17.11.2016

Ungdommens stemme løftet fram under Forum for EUs Østersjøstrategi i Stockholm 8. - 9. november 2016

17.11.2016

Under tittelen "Nothing about us without us!" gjennomførte BSSSC i samarbeid med  UBC (Union of Baltic Cities) og ERB (EuroRegion Baltic) et politisk seminar for å få fram ungdommens syn og ønsker for framtiden i Østersjøregionen.

 IMG_20161108_153949_2_2_2IMG_20161108_151123_2_2

På vegne av BSSSC koordinerte Østlandssamarbeidet forberedelse og gjennomføring av seminaret. Kari Lie fra Ungdommens fylkesting i Hedmark  (ungdomsrepresentant i styret i BSSSC) deltok sammen med innkommende leder Roger Ryberg i panelet.  Under finner dere program for seminaret og statement fra ungdommene - oversent til de ansvarlige for Østersjøstrategien. Ungdomsstemmen vil bli fulgt opp i forbindelse med neste forum i Berlin i juni 2017.

Nothing about us without us - program 

Statement from the youth on the EUSBSR 2030

Forum for EUs Østersjøstrategi "One region - one future" i Stockholm 8. - 9. november 2016

17.11.2016

Over 1100 deltakere fra hele Østersjøregionen samt andre deler av Europa deltok på det 7 forum for EUs Østersjøstrategi i Stockholm 8. og 9. november. Tema var visjoner for Østersjøen mot 2030. Fra Østlandssamarbeidet deltok leder Roger Ryberg sammen med Ann Irene Sæternes fra sekretariatet.

IMG_20161108_132015_2

Lenke til åpningsinnlegg fra Statsminister Löfven og kommisjonær Cretu  

Programme EUSBSR Forum 2016 

Summary Looking towards 2030

Fokus på ny yrkesfagstruktur og fagskole i fagpolitisk utvalg 10.11.16

16.11.2016

Forslag om yrkesfagene kommer våren 2017 og stortingsmelding om fagskole ventes før jul 2016. Møtereferat og presentasjoner kan ses her.

ØSTLAND  ref fagpolitisk opplæring mv 2016-11-10

Østlandssamarbeidet tilbudsstruktur - ved KD nov 2016

Fagpolitisk utvalg - tema fagskole ved AFK nov 2016

Tidligere artikler
ØstlandsSamarbeidet
et frivillig nettverkssamarbeid mellom de åtte fylkeskommunene på Østlandet
Oppland Hedmark Buskerud Telemark Vestfold Akershus Oslo Østfold