Kontakt oss:

 

Østlandssamarbeidet c/o Akershus fylkeskommune

Postboks 1200 Sentrum

N-0107 Oslo

Tel: +47 22 05 50 80


90 10 83 89: Jon Petter Arntzen

95 83 27 58: Ann Irene Sæternes

92 46 75 19: Unn Ribe

Samlokalisering

12.10.2016

Det er nå klart at Østlandssamarbeidet, Osloregionen og Osloregionens Europakontor blir samlokalisert i Schweigårdsgt. 10 (3. etg) i Galleri Oslo.

 

 - Vi regner med å kunne flytte inn 1. januar 2017. Vi ser frem til å flytte inn i nye lokaler og for oss er det svært gledelig å få

Os0205+e1KvuA_1[1]_2_2loregionen  og Osloregionens Europakontor i samme kontorfellesskap. Begge de to organisasjonene har svært dyktige medarbeidere og vi tror synergien og merverdien ved å samlokalisere de tre organisasjonene kommer til å bli store, sier sekretariatsleder Jon Petter Arntzen. Vi tror at det nå blir enklere å  koordinere det regionale samarbeidet på Østlandet med tydeligere arbeidsdeling og mindre overlapping av prosjekter mellom de tre organisasjonene. Det er også et mål å få bedre gjennomslag for regionens interesser nasjonalt og internasjonalt, avslutter Arntzen

 

Godt østlandssamarbeid i fagskolesektoren

05.10.2016

Studieplan ferdigstilt i oppvekstfag - flerspråklighet mv i barnehage - som alle fk fagskoler på Østlandet kan benytte

ostsam fagskole oppvekstfag 2016

Studieplan språk flerspråklighet flerkulturell 2016-08-31

Bio-økonomi, kultur og utdanningssamarbeid stod på dagsorden i kommisjonsmøte med delstaten Schleswig-Holstein i Kiel 28. - 29. september 2016

30.09.2016

IMG_0647_2

Møtet ble ledet av Europaminister i Schleswig-Holstein, Anke Spoorendonk. Leder i Østlandssamarbeidet, Roger Ryberg, var delegasjonsleder fra norsk side.

Programme CC 2016 - final 

Agenda - final 230916 

Participation list CC meeting 2016  

Den 28.09 besøkte delegasjonen villmarksparken Eekholt, der rovdyrforvaltning/ulv ble satt på dagsorden. Leder av rovviltnemda i Oppland, Aud Hove, orienterte fra norsk side.

Europapolitisk forum drøftet bedre samhandling i EU/EØS arbeidet og digital agenda på sitt møte 22. - 23. september i Kirkenes

30.09.2016

P1010249_2

Statssekretær i KMD, Anne Karin Olli og statssekretær i UD, Elsbeth Tronstad ledet møtet. Gunn Marit Helgesen, Østlandssamarbeidet/KS og ordfører i Arendal, Robert C. Nordlie innledet til de to temaene fra fylkeskommunene/kommunenes side.

Temanotatene til møtet finner dere her - sammen med innledninger fra Elsbeth Tronstad og Gunn Marit Helgesen mht. bedre samarbeid og samhandling mellom nasjonalt, regional og lokalt nivå i EU/EØS-saker - "Team Norway".

Temanotat Team Norway 

Temanotat EUs digitale indre marked 

 Innlegg TEAM Norway Tronstad 

Innlegg Gunn Marit Helgesen - Team Norway

Ledig stilling i Østlandssamarbeidets sekretariat

26.09.2016

Ledig stilling som Østersjøkoordinator

 

Fra 1. januar 2017 overtar Østlandssamarbeidet sekretariatsansvaret for BSSSC (Balic Sea States Sub-regional Co-operation). Vi har i denne sammenheng ledig en 2-årig prosjektstilling som Østersjøkoordinator.

 

Søknadsfrist: 4. oktober. 

IC-møte på Stortinget

26.09.2016

Mandag 19. september ble det avholdt et større dialogmøte på Stortinget om InterCity. Nærmere 25 stortingsrepresentanter møtte fylkespolitikere og ordførere fra Øslandet. Det synes å være bred tilslutning fra Østlands-politikerne om å kjempe for full utbygging av intercity i forbindelse med NTP 2018-2029. 

 

DSC_0203_2

Fylkesvaraorfører Ivar Odnes (Sp) i samtale med stortingsrepresentantene Sverre Myrli (Ap) og Svein Flåtten (H)

Sanner møtte Østlandssamarbeidet

23.09.2016

Regionreformen har gått over i en ny fase der nabosamtaler er erstattet med relle forhandlinger mellom fylkeskommunene. Fredag 2. sept. møtte kommunal- og moderniseringsministeren fylkeskommunene på Østlandet til dialogmøte.P1010195_2

Statsråd Sanner flankert av leder og nestleder i kontaktutvalget -  Roger Ryberg og Anette Solli  

Østlandssamarbeidet overtar formannskapet i BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation) fra 1. januar 2017

21.09.2016

P1010237_2

I forbindelse med årskonferansen i BSSSC i Hämeenlinna, Finland 14. - 16.09.16 ble det markert at Østlandssamarbeidet v/leder Roger Ryberg (fylkesordfører i Buskerud) tar over formannskapet fra Ossi Savolainen og den finske regionen Helsinki-Uusimaa. Sekretariatet i BSSSC vil i perioden 2017-2018 være koblet til Østlandssamarbeidets sekretariat.

 

BSSSC er en politisk nettverksorganisasjon for regionale myndigheter i landene rundt Østersjøen - der formannskapet går på omgang mellom landene for 2 år av gangen. Sist Norge hadde formannskapet var 2006-2008 v/daværende leder i Østlandssamarbeidet, Arne Øren.

 

Gjennom et slikt sentralt politisk verv kan Østlandssamarbeidets europapolitiske arbeid styrkes og synergier skapes. Formannskapet gir aksess til aktører i EUs institusjoner og andre internasjonale samarbeidsfora, og Østlandssamarbeidet kan gjennom BSSSC ta aktivt del i EUs arbeid på ulike områder.

 

I perioden Ryberg leder BSSSC vil fylkesvaraordfører Lars Salvesen, Akershus tre inn som Østlandssamarbeidets representant i styret - med fylkesvaraordfører Siv Henriette Jacobsen, Østfold som vara.

BSSSC Strategy 2016 - 2020

Østlandsutstillingen 2016 - Vestfold er siste visningsfylke

15.09.2016

Årets mønstring med samtidskunst vises i Vestfold kunstsenter, Tønsberg 17.09.-16.10.16

Østlandsutstillingen i Vestfold

Radikalisering og deltakelse i politisk vold og ekstremisme var tema på møte i to av Østlandssamarbeidets fagpolitiske utvalg den 2. september

07.09.2016

Professor Tore Bjørgo ved Universitetet i Oslo og Politihøgskolen - og leder for Senter for ekstremismeforskning: Høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold (C-REX) foredro om "radikalisering og deltakelse i politisk vold og ekstremisme" for  internasjonalt fagpolitisk utvalg og fagpolitisk utvalg for utdanning og kompetanse 2. september. Foredraget finner dere her Foredrag om radikalisering 

Tidligere artikler
ØstlandsSamarbeidet
et frivillig nettverkssamarbeid mellom de åtte fylkeskommunene på Østlandet
Oppland Hedmark Buskerud Telemark Vestfold Akershus Oslo Østfold