Kontaktinformasjon

Østlandssamarbeidet
c/o Akershus fylkeskommune
Postboks 1200 Sentrum
N-0107 Oslo
Tel. +47 22 05 50 80

 

E-post: mailto:ostlandssamarbeidet@afk.no   

 

 

 
 

Ny ledelse i kontaktutvalget

24.11.2015

På konstituerende møte i kontaktutvalget 19. og 20. november 2015  ble fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg (Ap), valgt som ny leder for perioen 2015-2019. Fylkesordfører Anette Solli (H) i Akershus ble valgt som nestleder i kontaktutvalget. Den nye ledelsen av kontaktutvalget ønskes lykke til !

 

roger ryberg_2_2     anette sollie_3_2_2_2

   Roger Ryberg (Ap)              Anette M. Solli (H)

EU-nettverk Viken inviterer til møteplass for helsesektoren og prosjektutviklingskurs Horisont 2020

12.11.2015

Mandag 14. desember arrangerer EU-nettverk Viken en cafe (uformell møteplass) for offentlig sektor for å snakke om hvordan vi kan skape et bedre liv for den aldrende befolkningen gjennom nye typer samarbeid. På møteplassen vil forskere, bedrifter, organisasjoner og støtteapparat være tilstede. For lenke til påmelding og mer informasjon

Seminar om Smart Spesialisering på Østlandet 12. januar 2016

05.11.2015

De åtte fylkeskommunene på Østlandet vurderer hvordan man sammen med sentrale aktører kan utforme en mulig felles forskings- og innovasjonsstrategi for smart spesialisering. For å få innspill til innretningen på en slik strategi samt organisering og roller i det videre arbeidet, inviterer Østlandssamarbeidet til et seminar tirsdag 12. januar 2016 kl. 10:00 – 16:00 i Fylkestingssalen hos Akershus fylkeskommune

Seminaret vil ta for seg følgende hovedtemaer:  

  • Informasjon om Smart Spesialisering i EU v/representant fra Institute for Prospective Technological Studies i Sevilla
  • Smart spesialisering på norsk v/statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Inspirasjon – hvordan andre regioner i Europa jobber med smart spesialisering
  • Presentasjon av skisse til hovedprosjekt for en mulig felles satsning på Østlandet v/Oxford Research

Noter dato! Endelig invitasjon med påmeldingsinformasjon vil bli sendt ut i slutten av november Seminar om smart spesialisering 12. januar 2016 

Rådmannsutvalgets sakskart 30.10.2015

03.11.2015

Saker til behandling: 

 

30/15 Rådmannsutvalget 8. mai 2015 - godkjenning av protokoll
31/15 Rådmannsutvalget 12. august 2015 - godkjenning av protokoll
32/15 Regionreformen - status og videre arbeid
33/15 Regionreformen - Kommunikasjonsstrategi for Østlandssamarbeidet
34/15 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - høring
35/15 Drøftingssaker - samferdsel
36/15 Drøftingssaker Næring og verdiskapning
37/15 Drøftingsnotat - kompetansepolitikk
38/15 Folkevalgtopplæring - internasjonale saker
39/15 Bioøkonomi på Østlandet - felles satsning
40/15 Prosess for rullering av strategi- og handlingsplan 2016-2019
41/15 Opplegg for møte i kontaktuvalget 19. november 2015
42/15 Konstituering av rådmannsutvalget - valg av leder og nesteleder

 

2015-10-30 Sakspapirer RU møte 

 

Protokoll fra møtet legges ut etter at denne er godkjent

Ny ledelse av rådmannsutvalget

29.10.2015

Rådmannsutvalget i Østlandssamarbeidet møttes fredag 30. oktober. På møtet ble Tron Bamrud (Akershus) valg som ny leder av rådmannsutvalget. Evy-Anni Evensen (Telemark) ble valgt som nestleder. Valgene gjelder for inneværende fylkestingsperiode. Tidligere leder Nils Holm (Oslo) fortsetter som medlem av rådmannsutvalget

 

 

Nils-Holm     Bamrud_portrett     16693593175_1df40ea271_z[1]_2

Nils Holm                           Tron Bamrud                           Evy-Anni Evensen

Seminar om utvikling av traffikale knutepunkt

15.10.2015

Østlandssamarbeidet gjennomførte torsdag 29. oktober seminar om helhetlig knutepunktutvikling. Et 50-talls deltagere fra kommuner og fylkeskommuner på Østlandet diskuterte hvordan man kan lykkes med å uvikle velfungerende trafikale knutepunkt. Avklaring av roller og ansvar var sentrale tema både i foredrag og i arbeidsverkstedene.  For nærmere informasjon, se programmet nedenfor.

Program seminar  knutepunktsutvikling

 

Presentasjonene fra seminaret:

Runar Stustad - Knutepunktutvikling og fylkeskommunens rolle

Øyvind Nyfløt  - Lillehammer kommune 

Siv Tørudbakken - Vestfold Fylkeskommune

Ellen Haug - Rom Eiendom 

Paul Berger - Statens Vegvesen 

 

Foreliggenede rapport fra Østlandssamarbeidet om knutepunkt (mars 2015), se nedenfor:

Knutepunktutvikling 2015- 

Mini-seminar om EUs Østersjøstrategi i Oslo 7. oktober 2015

11.10.2015

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomførte i samarbeid med Østlandssamarbeidet et mini-seminar om EUs Østersjøstrategi i Oslo 7. oktober. Representanter fra ulike departement, direktorat, fylkeskommuner, m.fl. fikk en god gjennomgang av Østersjøstrategien og ulike tematiske samarbeidsområder. Under finner dere program og presentasjoner fra seminaret.

Miniseminar om EUSBSR i Oslo 7 okt 2015 

EUSBSR - Odd Godal, DG Regio 

CBSS - Jan Lundin 

EUSBSR_PA_Education 

Bioeconomy in the Baltic Sea Region 

EUSBSR_PA_Energy 

HA_Capacity 

HA Neighbours 

Interreg Østersjøprogrammet 071015 

Deltakerliste miniseminar om EUSBSR 071015

BSSSCs ungdomsnettverk møttes under årskonferansen i Visby, Gotland 23. - 25. september

06.10.2015

BSSSC markerte at det er 10 år siden ungdomsnettverket fikk to representanter inn i styret i BSSSC. Alle tidligere ungdomsstyre-medlemmer var invitert til konferansen og jubileet hadde en egen post i programmet. Under ungdomskonferansen 23.09 ble Kari Lie fra UFT Hedmark/ØstsamUng valgt inn i styret for en periode på 2 år. BSSSCs ungdomsnettverk stod denne gang også for en av de faglige parallelle sesjonene under konferansen - med fokus på ungdom, digital læring og nye muligheter. Nettskolen Buskerud var en av innlederne i sesjonen. Programmet kan dere se her.

P1010069_2

Parallel session youth and the digital agenda

Presentation Adam Meyrs 

Regional digital agenda i fokus under BSSSCs årskonferanse 2015

06.10.2015

Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) avholdt sin årlige konferanse i Visby på Gotland 23. - 25. september med tema"Digital Agenda - New Chances and Challenges for the Regions of the Baltic Sea". President i EUs regionkomité, Markku Markkula, holdt hovedinnlegg om hvordan digitalisering åpner nye muligheter for regioner og byer. Deltakerne fikk også høre om Gotlands arbeid med regional plan for en digital framtid. Program, konferanseresolusjon og rapport finner dere her. Final agenda BSSSC AC 2015

Final agenda BSSSC AC 2015 

BSSSC Resolution 2015 

Rapport fra BSSSCs årskonferanse 2015 

 

Konferanse om regionreformen

17.09.2015

Østlandssamarbeidet arrangerte tirsdag 29. og onsdag 30. september konferanse og arbeidsseminar om regionreformen. Representanter fra fylkeskommunene på Østlandet kom sammen for å drøfte ansvar, myndighet og oppgaver til det fremtidige folkevalgte regionale nivået. Statssekretær Jardar Jensen orienterte på konferansen om KMD sitt arbeid med ny stortingsmelding som legges frem for Stortinget våren 2016. Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, informerte om hvordan KS arbeider med regionreformen. I overkant av 80 personer deltok på konferansen.

 

 Program konferanse 

Tidligere artikler
Oppland Hedmark Buskerud Telemark Vestfold Akershus Oslo Østfold