Kontaktinformasjon

Østlandssamarbeidet
c/o Akershus fylkeskommune
Postboks 1200 Sentrum
N-0107 Oslo
Tel. +47 22 05 50 80

Fax +47 22 05 50 88

E-post: ostland@akershus-fk.no

 
 

Lanseringskonferanse for Interreg Østersjøprogrammet og Nordsjøprogrammet

11.12.2014

Østlandssamarbeidet arrangerte i nær dialog med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) en vellykket lanseringskonferanse for de to nye Interreg-programmene i Østersjøregionen og Nordsjøregionen den 20. januar 2015 på Thon hotel Arena, Lillestrøm. Konferansen, som samlet rundt 80 deltakere, hadde fokus på informasjon om programmene, gode eksempler, veiledning og tips til framtidige søkere. Program Interregkonferanse 20.01.15 

P1000768_2

Elena Kolosova orienterer om Interreg Østersjøprogrammet

Presentasjoner fra konferansen finner dere her: 

Ungdomsnettverket i AER samlet i Istanbul

04.12.2014

13 ungdommer fra ØstsamUng (Akershus, Østfold, Vestfold, Telemark, Hedmark og Oppland) deltok på AER YRN sitt høstmøte i Istanbul fra 27. november til 1. desember. Tema for møtet var «Building bridges». Møtet samlet om lag 40 deltagere fra regioner i Sverige, Sveits, Østerrike, Ungarn, Romania, Serbia, Kroatia, Polen, Tyrkia, Frankrike og Tyskland. Fredag jobbet deltagerne i grupper med tema som ungt entreprenørskap, et multietnisk samfunn, likestilling i det offentlige rom og ungdomsdemokrati. Lørdag var det valg av nytt styre i YRN. Mario Žuliček, fra region Varazdin i Kroatia ble valgt til ny president og vise president ble Aleks Semerciyan fra Wien, Østerrike.  

Istanbul 1 (2)_2

Agenda 

AER Political report on youth involvement

Toolkit_Brochure 

Wer ist wo wer? Was ist wo was? - Norsk og tysk samtidskunstutstilling 2015 med tema identitet

04.12.2014

Østlandsutstillingen og billedkunstnerorganisasjonen i Schleswig-Holstein forbereder felles utstilling i Oslo og Kiel. Søknadsfrist for kunstnere til felles jury er 01.02.2015. Tema er identitet: mennesker og steder. Utstillingen er en del av et samarbeid mellom fylkeskommunene på Østlandet og Tysklands nordligste delstat.  

ØU og BBK - identitet - omtale kommende utstilling 2015 

Første utlysning i Interreg Østersjøprogrammet er åpnet

03.12.2014

Interreg Østersjøprogrammet for perioden 2014 - 2020 gjennomførte sin kick-off konferanse i Warszawa 26. - 27. november. Her ble det nye programmet presentert for rundt 500 deltakere fra de 11 landene i programområdet. Mange prosjektideer er under utvikling og første utlysning ble lansert på programmets hjemmesider 2. des. For mer informasjon se 1st call Interreg BSR Søkefrist er 2. februar 2015. Programmet er til behandling i EU-kommisjonen og forventes godkjent ved årsskiftet. Husk lanseringskonferanse i Norge 20. januar. Se under!

P1000729_2

Paneldebatt med beste praksis prosjekt fra Interreg IV programmet

Lanseringskonferanse for Interreg Østersjøprogrammet og Interreg Nordsjøprogrammet 20. januar 2015

18.11.2014

Østlandssamarbeidet inviterer i nær dialog med Kommunal- og moderniseringsdep. til lanseringskonferanse for Interreg Østersjøprogrammet og Interreg Nordsjøprogrammet tirsdag 20. januar 2015. Konferansen vil finne sted på Thon hotel Arena, Lillestrøm. Representanter fra det to programsekretariatene, KMD og nasjonale kontaktpunkt for programmene vil delta. Konferansen er gratis! Påmelding innen 19. desember via Påmelding til Interregkonferanse

Program finner du her Program Interregkonferanse 20.01.15

EUs klima og energipolitiske rammeverk mot 2030 på dagsorden i Europapolitisk forum

05.11.2014

Statssekretær i Klima og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde, og leder i Østlandssamarbeidet, Ole Haabeth, innledet til debatt om EUs nylig vedtatte rammeverk for klima og energi mot 2030 under Europapolitisk forums møte 3. november. I tillegg drøftet forumet regionale strategier for bruk av EUs programmer for forskning og innovasjon.

P1000719_2P1000722_2

Dagsorden EPF 3 november 

sak 2 -EUs klima og energirammeverk.docx

sak 3 -Regionale strategier for mobilisering til EUs programmer

 

Fremtidens skole, fagopplæring og høgskole var blant tema i fagpolitisk opplæringsutvalgs høstmøte

04.11.2014

Utvalget fikk bl.a. en presentasjon ved medlem i Ludvigsen-utvalget, rektor Korpås, Østfold fk om NOU-er om elevenes læring i fremtidens skole. Presentasjonen kan ses her. Hovedutredning om fagene i grunnopplæringen leveres kunnskapsministeren i juni 2015.  

NOU 2014-7 Korpås presentasjon fagpolitisk Østland okt 14                              

 

Ungdomsnettverket orienterte under BSSSCs årskonferanse 2014 i Jurmala, Latvia

31.10.2014

P1000690_2

Hvordan fremme økt innovasjon gjennom interregionalt samarbeid og nye muligheter for framtiden stod i fokus under BSSSCs 22 årskonferanse 15. - 17. oktober 2014. Konferansen ble avholdt i Jurmala like utenfor Riga og samlet 150 deltakere fra alle de ti landene rundt Østersjøen. Norge var godt representert både politisk og administrativt samt med en gruppe på 8 ungdomsdelegater. Deling av beste praksis og diskusjon rundt innovative ideer for framtiden ble gjort innen områdene kultur, lavkarbonsamfunnet, grønn transport og helseturisme og rekreasjon. Fredag 17.10 ble det gjennomført en workshop om smart spesialisering.

BSSSC AC 2014 Programme_final 

Rapport fra BSSSCs årskonferanse 2014 

BSSSC Resolution 2014 

Felles innspill til statsbudsjettet for 2015

29.10.2014

Østlandssamarbeidets ga i høringsmøte med Transport- og kommunikasjonskomiteen 28. oktober uttrykk for felles synspunkter om gjennomføring og forsering av InterCity-utbyggingen, økte midler for å redusere vedlikeholdsetterslepet på jernbanen og økte midler til kollektivtrafikken - også utenom de ni største byene.

Statsbudsjettet 2015_notat fra Østlandssamarbeidet

InterCity-utbyggingen fullført i 2027?

28.10.2014

Gis det forutsigbar økonomi, mener Jernbaneverket utbyggingen kan være fullført i 2027, men samferdselsministeren kan ikke love full utbygging før i 2030. Dette var noe av hovedbudskapet da over 200 politikere og beslutningstakere, planleggere, utbyggere, påvirkere og interesseorganisasjoner var samlet på InterCity-konferanse i regi av Jernbaneverket og Østlandssamarbeidet 27. oktober. Presentasjonene fra konferansen finnes her.

Tidligere artikler
ØstlandsSamarbeidet
et frivillig nettverkssamarbeid mellom de åtte fylkeskommunene på Østlandet
Oppland Hedmark Buskerud Telemark Vestfold Akershus Oslo Østfold