Kontaktinformasjon

Østlandssamarbeidet
c/o Akershus fylkeskommune
Postboks 1200 Sentrum
N-0107 Oslo
Tel. +47 22 05 50 80

Fax +47 22 05 50 88

E-post: ostland@akershus-fk.no

 
 

Handlingsprogram 2014-2015

02.04.2014

Kontaktutvalget har vedtatt handlingsprogram med fire innsatsområder: samferdsel, opplæring, europapolitisk arbeid og tiltakspakke for økt konkurransekraft

Handlingsprogram 2014-2015 sammen med Schleswig-Holstein

02.04.2014

Oppfølgingsansvar for handlingsprogram med 7 temaområder er fordelt på fylkeskommunene

Tiltakspakke for å motvirke todelingen i norsk økonomi og næringsliv

02.04.2014

Arbeidet med tiltakspakke skal skje innenfor områdene skog- og trenæringen, forskningsrelatert nettverksbygging, fylkeskommunale virkemidler, kompetanse, samferdsel

"Østlandspakka" skal revideres

02.04.2014

Arbeidet skal tilpasses Regjeringens opplegg for neste Nasjonal Transportplan

Organiseringen av regionalt samarbeid skal vurderes

02.04.2014

Etter forslag fra Oslo har Kontaktutvalget vedtatt å ville delta i en prosess for å vurdere regionalt samarbeid. Utgangspunkt er de tre organisasjonene Østlandssamarbeidet, Samarbeidsalliansen Osloregionen og Osloregionens Europakontor.

 

Nordsjøkommisjonen markerte 25-års jubileum i Aalborg, Danmark 12 - 14. mars 2014

24.03.2014

Samtidskunst: Østlandsutstillingen vises i år i Hedmark, Buskerud og Østfold

20.03.2014

Første utstillingssted er Kunstbanken, Hamar 22.03 - 11.05.14. På åpningsdagen arrangeres et seminar med tema "reise" og internasjonal deltakelse. Østlandsutstillingen er kunstnerstyrt, har fri innsendingsrett og finansieres av fylkeskommunene gjennom Østlandssamarbeidet.

Østlandsutstillingen mars 2014

 Østlandsutstillingen Hamar 2014

Norsk-tysk kunstmøte i Parlamentet i Schleswig-Holstein

26.02.2014

Som en oppfølging til et tysk-nordisk kunsthåndverksprosjekt, Connecting og som en del av markeringen av Kiel-freden, har Schleswig-Holstein invitert til kunstutstilling i delstatens parlament. Utstillingen "Threaded" - på tysk "Eingefädelt" - vises 25.02. - 23.03.2014 med verk av 3 østnorske og 5 nordtyske kunsthåndverkere.  

Norsk-tysk kunstmøte - Threaded 2014

Resultat fra Interreg Østersjøprogrammet 2007-2013

05.02.2014

Østlandssamarbeidet har, som nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Østersjøprogrammet, utarbeidet 13 faktaark med resultat fra prosjekter med norske partnere i perioden som nå er avsluttet. Målsettingen er å formidle erfaringer fra prosjektene og å spre kunnskap om hva Interreg-midlene har bidratt til. I tillegg gis litt gode råd med på veien for de som vil søke i det nye programmet for 2014 - 2020. Arbeidet er gjort i samarbeid med KMD og alle faktaarkene ligger nå tilgjengelige i elektronisk versjon under.  I tillegg finner du arkene på www.interreg.no ved å klikke på denne lenken Fakta-ark resultater fra Østersjøprogrammet 2007-2013

Høringsseminar om de nye Interreg B og C programmene

05.02.2014

Internasjonalt fagpolitisk utvalg satte i forkant av sitt møte fokus på de nye Interreg  B og C programmene. Torsdag ettermiddag 30.01 ble høringsutkast til Nordsjøprogram, Østersjøprogram og Interreg Europe presentert og diskutert. Høringsseminaret åpnet med en orientering om Interreg fra fagdirektør Arve Skjerpen i KMD.

P1000372_2

Tidligere artikler
Oppland Hedmark Buskerud Telemark Vestfold Akershus Oslo Østfold