Nyheter

BSSSC Annual Conference 2017 er nå åpen for påmelding

30/06/2017|Comments Off on BSSSC Annual Conference 2017 er nå åpen for påmelding

Årskonferansen i BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation) for 2017 finner sted i Potsdam, Tyskland 20. - 22. September. Det norske formannskapet i Østlandssamarbeidet jobber sammen med vertsregionen Brandenburg for [...]

Samtidskunst i reformasjonsjubileumsåret 2017: …… å se med egne øyne

15/06/2017|Comments Off on Samtidskunst i reformasjonsjubileumsåret 2017: …… å se med egne øyne

Samtidskunst i reformasjonsjubileumsåret 2017

Østlandssamarbeidet markerer 25-årsjubileum i 2018

09/06/2017|Comments Off on Østlandssamarbeidet markerer 25-årsjubileum i 2018

På møte i kontaktutvalget fredag 9. juni ble det bestemt at Østlandssamarbeidet skal makere sitt 25-årsjubileum torsdag 1. mars 2018. Det legges opp til en markering der man på dagen kommer [...]

Vise tidligere nyheter…

Møter

Kommende møter i politiske utvalg:

Kontaktutvalget

26/10/2017-27/10/2017

Østlandssamarbeidet nyhetsbrev

Melde seg på!Østlandssamarbeidet

Østlandssamarbeidet (ØS) er et frivillig nettverkssamarbeid mellom de åtte fylkeskommunene på Østlandet: Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold.

Fylkeskommunene har to hovedmål for deltakelsen i Østlandssamarbeidet:

  • Felles påvirkning av eksterne beslutningsorganer.

  • Utnytte stordriftsfordeler og jobbe mer rasjonelt gjennom felles prosjekt- og utviklingsarbeider.


Østlandsregionen

Samarbeidet skal bidra til å videreutvikle Østlandet som en konkurransedyktig region i Europa og skal samtidig sikre en regional balansert og bærekraftig utvikling innen landsdelen.

Les mer

Østlandssamarbeidets Strategi 2016-2019

Med utgangspunkt i visjonen over skal Østlandssamarbeidet arbeide langsiktig, målrettet og rasjonelt for å bidra til at Østlandet:

oppfattes som en solidarisk region med et sterkt engasjement for menneskerettigheter, frihet og fred

fremstår som en grønn, bærekraftig og smart region – og som leder an innenfor utvikling og implementering av ny teknolog 

lykkes med å bygge ut en infrastruktur i verdensklasse

har et næringsliv og bedrifter med sterk internasjonal konkurransekraft

får en moderne og innovativ offentlig sektor

Kontaktutvalget

Østlandssamarbeidets øverste organ

Kontaktutvalget behandler alle prinsipielle spørsmål innen Østlandssamarbeidet og spørsmål av politisk karakter. Gjennom vedtak i kontaktutvalget kan Østlandssamarbeidet fremme felles anbefalinger til politisk behandling i de åtte fylkeskommunene og sette i gang konkrete prosjekter i Østlandssamarbeidets regi.

Hver fylkeskommunene er representert med tre medlemmer i kontaktutvalget:

  • politisk leder: fylkesordfører /fylkesrådsleder /byrådsleder

  • opposisjonsleder i fylkesting/bystyre

  • øverste administrative leder: fylkesrådmann /fylkesdirektør /kommunaldirektørLes mer
Anette Solli
Anette SolliAkershus Fylkeskommune
Nestleder i Kontaktutvalget
Roger Ryberg
Roger RybergBurskerud Fylkeskommune
Leder i Kontaktutvalget