Nyheter

Timo Nikolaisen valg inn som ungdomsrepresentant i BSSSC

22/09/2017|Comments Off on Timo Nikolaisen valg inn som ungdomsrepresentant i BSSSC

Timo Nikolaysen er valgt inn som ungdomsrepresentant i BSSSC. På bildet ser vi han sammen med blant annet Norges ambassadør i Brüssel Ingrid Schulerud og styreleder i BSSSC Roger Ryberg.  

Workshop om jernbane mellom Oslo og Stocholm

21/09/2017|Comments Off on Workshop om jernbane mellom Oslo og Stocholm

Tirsdag 26 september inviterer Trafikkverket til workshop i Oslo der man skal presentere de foreløpige resultatene fra KVU-arbeidet for strekningen Oslo-Stockholm. Invitasjonen er vedlagt. Østlandssamarbeidet deltar på workshopen som observatør. 2017-09 [...]

Årskonferanse BSSSC i Potsdam

14/09/2017|Comments Off on Årskonferanse BSSSC i Potsdam

Østlandssamarbeidet har formannskapet for BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation) i 2017 og 2018 - med fylkesordfører Roger Ryberg som leder. Det er nå klart for årskonferansen som denne gangen avholdes i Potsdam [...]

Vise tidligere nyheter…

Møter

Kommende møter i politiske utvalg:

Kontaktutvalget

26/10/2017-27/10/2017

Østlandssamarbeidet nyhetsbrev

Melde seg på!Østlandssamarbeidet

Østlandssamarbeidet (ØS) er et frivillig nettverkssamarbeid mellom de åtte fylkeskommunene på Østlandet: Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold.

Fylkeskommunene har to hovedmål for deltakelsen i Østlandssamarbeidet:

  • Felles påvirkning av eksterne beslutningsorganer.

  • Utnytte stordriftsfordeler og jobbe mer rasjonelt gjennom felles prosjekt- og utviklingsarbeider.


Østlandsregionen

Samarbeidet skal bidra til å videreutvikle Østlandet som en konkurransedyktig region i Europa og skal samtidig sikre en regional balansert og bærekraftig utvikling innen landsdelen.

Les mer

Østlandssamarbeidets Strategi 2016-2019

Med utgangspunkt i visjonen over skal Østlandssamarbeidet arbeide langsiktig, målrettet og rasjonelt for å bidra til at Østlandet:

oppfattes som en solidarisk region med et sterkt engasjement for menneskerettigheter, frihet og fred

fremstår som en grønn, bærekraftig og smart region – og som leder an innenfor utvikling og implementering av ny teknolog 

lykkes med å bygge ut en infrastruktur i verdensklasse

har et næringsliv og bedrifter med sterk internasjonal konkurransekraft

får en moderne og innovativ offentlig sektor

Kontaktutvalget

Østlandssamarbeidets øverste organ

Kontaktutvalget behandler alle prinsipielle spørsmål innen Østlandssamarbeidet og spørsmål av politisk karakter. Gjennom vedtak i kontaktutvalget kan Østlandssamarbeidet fremme felles anbefalinger til politisk behandling i de åtte fylkeskommunene og sette i gang konkrete prosjekter i Østlandssamarbeidets regi.

Hver fylkeskommunene er representert med tre medlemmer i kontaktutvalget:

  • politisk leder: fylkesordfører /fylkesrådsleder /byrådsleder

  • opposisjonsleder i fylkesting/bystyre

  • øverste administrative leder: fylkesrådmann /fylkesdirektør /kommunaldirektørLes mer
Anette Solli
Anette SolliAkershus Fylkeskommune
Nestleder i Kontaktutvalget
Roger Ryberg
Roger RybergBurskerud Fylkeskommune
Leder i Kontaktutvalget