Nyheter

Kontaktutvalget besøker Gjøvik

16/10/2017|Comments Off on Kontaktutvalget besøker Gjøvik

Østlandssamarbeidets kontaktutvalg avholder sitt neste møte på Gjøvik torsdag 26. og fredag 27. oktober. På Gjøvik vil fylkespolitikerne på Østlandet blant annet besøke NTNU Gjøvik og Raufoss Industripark. Utvalget skal denne [...]

Inspirasjonskonferanse for ansatte i oppfølgingstjenesten

13/10/2017|Comments Off on Inspirasjonskonferanse for ansatte i oppfølgingstjenesten

Østlandssamarbeidets gruppe for oppfølgingstjenesten (for unge utenfor skole, arbeid) og AFK har gjennomført inspirasjonskonferanse for OT-medarbeidere i 7 fylkeskommuner. Første dag bestod i erfaringsdeling, "dette har vi fått til" og [...]

BSSSC med vellykket årskonferanse om fremtidens Europa

27/09/2017|Comments Off on BSSSC med vellykket årskonferanse om fremtidens Europa

BSSSC avholdte nylig sin tjuefemte årskonferanse. Konferansen var fra 20. – 22. september i Potsdam, Tyskland, med tema: Betydningen av EUs samhørighetsspolitikk for samhold på tvers av grenser i Østersjøområdet. [...]

Vise tidligere nyheter…

Møter

Kommende møter i politiske utvalg:

Kontaktutvalget

26/10/2017-27/10/2017

Fagpolitisk utvalg for samferdsel

10/11/2017, 10:00-14:00

Styremøte i BSSSC i Drammen

11/12/2017-12/12/2017

Østlandssamarbeidet nyhetsbrev

Melde seg på!Østlandssamarbeidet

Østlandssamarbeidet (ØS) er et frivillig nettverkssamarbeid mellom de åtte fylkeskommunene på Østlandet: Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold.

Fylkeskommunene har to hovedmål for deltakelsen i Østlandssamarbeidet:

  • Felles påvirkning av eksterne beslutningsorganer.

  • Utnytte stordriftsfordeler og jobbe mer rasjonelt gjennom felles prosjekt- og utviklingsarbeider.


Østlandsregionen

Samarbeidet skal bidra til å videreutvikle Østlandet som en konkurransedyktig region i Europa og skal samtidig sikre en regional balansert og bærekraftig utvikling innen landsdelen.

Les mer

Østlandssamarbeidets Strategi 2016-2019

Med utgangspunkt i visjonen over skal Østlandssamarbeidet arbeide langsiktig, målrettet og rasjonelt for å bidra til at Østlandet:

oppfattes som en solidarisk region med et sterkt engasjement for menneskerettigheter, frihet og fred

fremstår som en grønn, bærekraftig og smart region – og som leder an innenfor utvikling og implementering av ny teknolog 

lykkes med å bygge ut en infrastruktur i verdensklasse

har et næringsliv og bedrifter med sterk internasjonal konkurransekraft

får en moderne og innovativ offentlig sektor

Kontaktutvalget

Østlandssamarbeidets øverste organ

Kontaktutvalget behandler alle prinsipielle spørsmål innen Østlandssamarbeidet og spørsmål av politisk karakter. Gjennom vedtak i kontaktutvalget kan Østlandssamarbeidet fremme felles anbefalinger til politisk behandling i de åtte fylkeskommunene og sette i gang konkrete prosjekter i Østlandssamarbeidets regi.

Hver fylkeskommunene er representert med tre medlemmer i kontaktutvalget:

  • politisk leder: fylkesordfører /fylkesrådsleder /byrådsleder

  • opposisjonsleder i fylkesting/bystyre

  • øverste administrative leder: fylkesrådmann /fylkesdirektør /kommunaldirektørLes mer
Anette Solli
Anette SolliAkershus Fylkeskommune
Nestleder i Kontaktutvalget
Roger Ryberg
Roger RybergBurskerud Fylkeskommune
Leder i Kontaktutvalget