Nyheter

Grønt byggskifte – Østlandssamarbeidet medarrangør på konferanse

28/03/2017|Comments Off on Grønt byggskifte – Østlandssamarbeidet medarrangør på konferanse

Tirsdag 28. mars arrangerer Østlandssamarbeidet - sammen med Osloregionen og Leverandørutviklingsprogrammet - konferansen "Grønt Byggskifte" med ca 140 deltagere. Bakgrunnen for initiativet er at byggsektoren står for nærmere en tredel av [...]

Jernbaneforum 2017

21/03/2017|Comments Off on Jernbaneforum 2017

Årets jernbaneforum ble arrangert tirsdag 21. mars. Samferdselsminister Solvik-Olsen  og direktør for Jernbanedirektoratet var invitert til å reflektere over hva man har oppnådd, men ikke minst også hva som gjenstår. Er NTP ambisiøs nok? [...]

Kontinuitet i planlegging og utbygging av InterCity

20/03/2017|Comments Off on Kontinuitet i planlegging og utbygging av InterCity

I et brev til Samferdselsdepartementet krever Østlandssamarbeidet kontinuitet og tempo både når det gjelder planlegging og utbygging av Intercity. Fylkeskommunene forutsetter også at Regjeringen i ny NTP 2018-2029 legger frem en konkret fremdriftsplan  for [...]

Vise tidligere nyheter…

Østlandssamarbeidet nyhetsbrev

Melde seg på!Østlandssamarbeidet

Østlandssamarbeidet (ØS) er et frivillig nettverkssamarbeid mellom de åtte fylkeskommunene på Østlandet: Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold.

Fylkeskommunene har to hovedmål for deltakelsen i Østlandssamarbeidet:

  • Felles påvirkning av eksterne beslutningsorganer.

  • Utnytte stordriftsfordeler og jobbe mer rasjonelt gjennom felles prosjekt- og utviklingsarbeider.


Østlandsregionen

Samarbeidet skal bidra til å videreutvikle Østlandet som en konkurransedyktig region i Europa og skal samtidig sikre en regional balansert og bærekraftig utvikling innen landsdelen.

Les mer

Østlandssamarbeidets Strategi 2016-2019

Med utgangspunkt i visjonen over skal Østlandssamarbeidet arbeide langsiktig, målrettet og rasjonelt for å bidra til at Østlandet:

oppfattes som en solidarisk region med et sterkt engasjement for menneskerettigheter, frihet og fred

fremstår som en grønn, bærekraftig og smart region – og som leder an innenfor utvikling og implementering av ny teknolog 

lykkes med å bygge ut en infrastruktur i verdensklasse

har et næringsliv og bedrifter med sterk internasjonal konkurransekraft

får en moderne og innovativ offentlig sektor

Kontaktutvalget

Østlandssamarbeidets øverste organ

Kontaktutvalget behandler alle prinsipielle spørsmål innen Østlandssamarbeidet og spørsmål av politisk karakter. Gjennom vedtak i kontaktutvalget kan Østlandssamarbeidet fremme felles anbefalinger til politisk behandling i de åtte fylkeskommunene og sette i gang konkrete prosjekter i Østlandssamarbeidets regi.

Hver fylkeskommunene er representert med tre medlemmer i kontaktutvalget:

  • politisk leder: fylkesordfører /fylkesrådsleder /byrådsleder

  • opposisjonsleder i fylkesting/bystyre

  • øverste administrative leder: fylkesrådmann /fylkesdirektør /kommunaldirektørLes mer
Anette Solli
Anette SolliAkershus Fylkeskommune
Nestleder i Kontaktutvalget
Roger Ryberg
Roger RybergBurskerud Fylkeskommune
Leder i Kontaktutvalget