Nyheter

Viktig konferanse om jernbane mellom Norge og Sverige

26/05/2017|Comments Off on Viktig konferanse om jernbane mellom Norge og Sverige

Tirsdag 23. mai var Østlandssamarbeidet medarrangør på en spennende konferanse på Voksenåsen om utbygging av jernbanen mellom Oslo-Stockholm og Oslo Gøteborg. Nærmere 100 deltagere fra Sverige og Norge - og budskapet [...]

Smart spesialisering – arbeidet videreføres

09/05/2017|Comments Off on Smart spesialisering – arbeidet videreføres

Hva skal Østlandet leve av i fremtiden? Dette står i fokus når Østlandssamarbeidet - sammen med Osloregionen og Osloregionens Europakontor - nå jobber med å få frem ny og viktig [...]

Fagpolitisk utvalg for samferdsel til Vestfold

04/05/2017|Comments Off on Fagpolitisk utvalg for samferdsel til Vestfold

Fagpolitisk utvalg for samferdsel besøkte Vestfold torsdag 4. og fredag 5. mai. Representantene i fagpolitisk utvalg fra Vestfold - Morten Istre (AP) og Hans Hønsvall (Kr.F) - kunne stolt vise frem nye E18 Bommestad-Sky og det [...]

Vise tidligere nyheter…

Møter

Kommende møter i politiske utvalg:

Østlandssamarbeidet nyhetsbrev

Melde seg på!Østlandssamarbeidet

Østlandssamarbeidet (ØS) er et frivillig nettverkssamarbeid mellom de åtte fylkeskommunene på Østlandet: Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold.

Fylkeskommunene har to hovedmål for deltakelsen i Østlandssamarbeidet:

  • Felles påvirkning av eksterne beslutningsorganer.

  • Utnytte stordriftsfordeler og jobbe mer rasjonelt gjennom felles prosjekt- og utviklingsarbeider.


Østlandsregionen

Samarbeidet skal bidra til å videreutvikle Østlandet som en konkurransedyktig region i Europa og skal samtidig sikre en regional balansert og bærekraftig utvikling innen landsdelen.

Les mer

Østlandssamarbeidets Strategi 2016-2019

Med utgangspunkt i visjonen over skal Østlandssamarbeidet arbeide langsiktig, målrettet og rasjonelt for å bidra til at Østlandet:

oppfattes som en solidarisk region med et sterkt engasjement for menneskerettigheter, frihet og fred

fremstår som en grønn, bærekraftig og smart region – og som leder an innenfor utvikling og implementering av ny teknolog 

lykkes med å bygge ut en infrastruktur i verdensklasse

har et næringsliv og bedrifter med sterk internasjonal konkurransekraft

får en moderne og innovativ offentlig sektor

Kontaktutvalget

Østlandssamarbeidets øverste organ

Kontaktutvalget behandler alle prinsipielle spørsmål innen Østlandssamarbeidet og spørsmål av politisk karakter. Gjennom vedtak i kontaktutvalget kan Østlandssamarbeidet fremme felles anbefalinger til politisk behandling i de åtte fylkeskommunene og sette i gang konkrete prosjekter i Østlandssamarbeidets regi.

Hver fylkeskommunene er representert med tre medlemmer i kontaktutvalget:

  • politisk leder: fylkesordfører /fylkesrådsleder /byrådsleder

  • opposisjonsleder i fylkesting/bystyre

  • øverste administrative leder: fylkesrådmann /fylkesdirektør /kommunaldirektørLes mer
Anette Solli
Anette SolliAkershus Fylkeskommune
Nestleder i Kontaktutvalget
Roger Ryberg
Roger RybergBurskerud Fylkeskommune
Leder i Kontaktutvalget